Monitoring ONZ: w Polsce żyje się bardzo dobrze!

Organizacja Narodów Zjednoczonych uruchomiła witrynę, na której prezentowane są wyniki poziomu rozwoju w poszczególnych krajach świata. Z map wynika, że Polska jest w naprawdę doskonałej kondycji.

Mapy przygotowane przez ONZ można traktować z podobnym zaufaniem, jak prezentacje Akamai dotyczące ruchu w Internecie. Dane widoczne na witrynie MDG Monitor dotyczą większości państw na świecie i są bardzo wygodnym źródłem informacji zarówno dla dziennikarzy, jak i uczniów czy studentów.

Garść ciekawostek

Zgodnie z informacjami podawanymi przez ONZ, w latach 2000-2004 ok. 2 procent Polaków mogło dziennie przeznaczyć mniej niż 1 dolara na wyżywienie, w 2004 roku ok. 97,5 procent naszych rodaków miało przynajmniej podstawowe wykształcenie.

Pod względem liczby szczepień dzieci poniżej 1. roku życia wyprzedziliśmy nawet Niemcy (98 procent kontra 93 procent). Na 100 tysięcy porodów umiera w Polsce 13 kobiet, w Niemczech 8, w Wielkiej Brytanii 13, a w Francji - aż 17.

Odsetek użytkowników Internetu w Europie (źródło: MDG Monitor, ONZ)

Odsetek użytkowników Internetu w Europie (źródło: MDG Monitor, ONZ)

W 2006 roku liczba użytkowników Internetu na 100 mieszkańców leżała w przedziale od 20 do 49,9 - w tym samym przedziale znalazły się Niemcy, Czechy czy Słowacja. Inna sprawa, że u nas ten odsetek wynosił zaledwie 28,57, podczas gdy u naszych zachodnich sąsiadów - 46,67.

Warto zajrzeć: MDG Monitor (witryna w języku angielskim)