Mono 1.1.5 - otwarta platforma

Pojawiła się nowa wersja projektu Mono - 1.1.5 - otwartej platformy bazującej na .NET Framework, która umożliwia uruchamianie programów napisanych pod .NET na innych, niż tylko windowsowych, platformach systemowych. Implementacja Mono .NET zawiera zarówno środowisko uruchomieniowe kompatybilne ze standardami ECMA oraz wiele bibliotek, a wśród nich kompatybilne z implementacjami Microsoftu wersje ADO.NET, Windows.Forms, czy ASP.NET.

Jest to kolejny krok w kierunku następnej 'dużej' wersji - 1.2. W stosunku do poprzedniej - 1.1.4 - poprawionych zostało prawie trzysta błędów oraz zoptymalizowano działanie w prawie każdej części składowej platformy. Wśród kluczowych zmian znajdziemy między innymi poprawki w ADO.NET, kompilatorze VB.NET, Windows.Forms, XML, a także rozszerzenia C# 2.0, ASP.NET 2.0 oraz zoptymalizownay GC (garbage collector). Ponadto 64-bitowa wersja Mono używa teraz do obliczeń zmiennoprzecinkowych SSE2 zamiast instrukcji x87.

Dokładny opis zmian w stosunku do wersji 1.1.4 można znaleźć tutaj.

Uzytkownicy projektu, którzy nie mogą zmienić platformy na 1.1.x, mogą być spokojni, gdyż wersje z gałęzi 1.0.x nadal będą konserwowane.

Strona domowa projektu


Zobacz również