Mono 1.1.7

Pojawiła się nowa wersja projektu Mono - 1.1.7 - otwartej platformy bazującej na .NET Framework, która umożliwia uruchamianie programów napisanych pod .NET na innych, niż tylko windowsowych, platformach systemowych. W nowej wersji dodano między innymi wsparcie dla FreeBSD oraz usprawniono wiele aspektów platformy.

Implementacja Mono .NET zawiera zarówno środowisko uruchomieniowe kompatybilne ze standardami ECMA, jak i biblioteki, kompatybilne z implementacjami Microsoftu (m.in. ADO.NET, Windows.Forms, czy ASP.NET).

W obecnym stadium główne części platformy są już prawie gotowe do wprowadzenia kolejnej 'dużej' wersji - 1.2. Pozostała jedynie do dokończenia biblioteka Windows.Forms. Planowany termin ukazania się kompletnej wersji 1.2 jest ustalony na wrzesień.

Najnowsza wersja - 1.1.7 - niesie ze sobą sporo znaczących poprawek. I tak znajdziemy tutaj między innymi:

@ zaimplementowaną nową, ulepszoną warstwę komunikacyjną;

@ poprawioną wersję klienta HTTP, nie powodującą zakleszczeń wątków opisanych tutaj;

@ sporo dodatków w Windows.Forms, między innymi działający DataBinding;

@ nowe kontrolki w ASP.NET 2.0;

@ poprawiony kompilator, obsługujący między innymi typy generyczne;

@ poprawioną obsługę SSL/TLS;

@ nowe biblioteki - System.Configuration.Install i System.ServiceProcess;

Oprócz tego poprawiono jeszcze wsparcie dla VB.NET, JavaScript, czy ADO.NET. Dokładny opis zmian w stosunku do wersji 1.1.7 można znaleźć tutaj.

Strona domowa projektu


Zobacz również