Montowanie dysków w systemie Linux

Poznaj metodę ręcznego montowania dysków w Linuksie. Jest to jedna z podstawowych umiejętności w zarządzaniu tym systemem.

Fot. Pixabay

Używając Linuksa z graficznym interfejsem, zwykle przyjmujemy za pewnik, że po podłączeniu dysku USB, dysku twardego, a nawet napędu DVD, po prostu ujrzymy nośnik w systemie i będziemy mogli z niego odczytać dane lub je na nim zapisać. Jednak „pod maską” działa proces, w którym urządzenie jest montowane (ustawiane jako gotowe do użycia) i przypisywane do określonej lokalizacji. Korzystając z serwera lub połączenia zdalnego nie ma pewności, że urządzenie zostanie automatycznie udostępnione, więc jak montować w Linuksie własne urządzenia?

W tym poradniku przyjrzymy się różnym sposobom montowania i odmontowywania dysków oraz obrazów dysków. Będziemy korzystać z różnych podejść i narzędzi, w tym zarówno poleceń emulatora terminala, jak i GUI.

Zobacz również:

  • Najlepszy VPN dla Linuxa 2023

Wszystkie polecenia w tym poradniku będą działać na większości maszyn z systemem Linux. Użyliśmy instalacji Ubuntu 20.04, ale możesz skorzystać z tego poradnika na Raspberry Pi. Wszystkie instrukcje są wykonywane przez terminal. Możesz otworzyć okno terminala na większości maszyn z systemem Linux, naciskając CTRL + ALT + T.

W większości przypadków gdy podłączysz do komputera nowy dysk, na przykład pendrive, system go rozpozna i automatycznie zamontuje. Czasami jednak może się to nie zdarzyć, więc wiedza o tym, jak ręcznie montować i odmontowywać dyski, może być przydatną umiejętnością.

1. Podłącz pamięć USB i pozwól jej się zamontować. Powinieneś zobaczyć ikonę pojawiającą się jako skrót do dysku lub otwierając eksplorator plików, gdzie znajdziesz pendrive jako jeden z dostępnych napędów.

2. Naciśnij klawisz Windows (z okienkiem) i w oknie wyszukiwania wpisz słowo „dysk”, następnie wybierz narzędzie Dyski.

3. Po lewej stronie okna wybierz zamontowany pendrive. Kliknij ikonę kwadratowego przycisku zatrzymania, aby go odmontować. Zobaczysz główny dysk systemowy, a także włożony pendrive, więc upewnij się przed podjęciem działania, który dysk zaznaczyłeś.

4. Kliknij przycisk montowania, aby ponownie zamontować dysk. Po odłączeniu pendrive'a ikona przycisku montowania zmienia się w trójkątną ikonę „odtwarzania”. Kliknięcie jej spowoduje ponowne zamontowanie pendrive'a.

Montowanie dysków w systemie Linux

Narzędzie Dyski w Linuksie Ubuntu. Fot. wł.

5. Odmontuj dysk, aby przygotować się do następnej części poradnika. Warto, aby pendrive był podłączony, ale nie był zamontowany, bo taki stan przyda Ci się w następnej części samouczka.

Identyfikowanie i montowanie dysku za pomocą terminala systemu Linux

Korzystanie z interfejsu wiersza poleceń (CLI) w emulatorze terminala pozwala nam mieć większą kontrolę nad tym, kiedy dyski są montowane oraz nad ich ulokowaniem w systemie plików.

1. Zidentyfikuj dysk USB za pomocą polecenia lsblk. W wynikach możesz zobaczyć wiele wpisów oznaczonych jako „loop”. Ciebie jednak interesują te, które są wymienione jako "sda" lub "sdb". Są to nazwy identyfikujące dyski fizyczne podłączone do Twojego systemu. Porównanie podanej pojemności podłączonych dysków często może pomóc w odkryciu nazwy dysku, który zamierzasz zamontować. W naszym przypadku identyfikujemy nasz dysk USB jako "sdb1".

Montowanie dysków w systemie Linux

Narzędzie lsblk, tworzenie katalogu i montowanie dysku. Fot. wł.

2. Utwórz katalog, w którym chcesz zamontować dysk USB. Gdy dysk zewnętrzny jest montowany automatycznie, zostaje ulokowany w ogólnym katalogu nośników. Natomiast za pomocą CLI możemy stworzyć i określić katalog, w którym zamontujemy nasz pendrive. Zauważ, że musimy nadać sobie uprawnienia roota za pomocą sudo, aby utworzyć folder w katalogu mediów.

sudo mkdir /media/pendrive

3. Podłącz dysk USB do katalogu /media/pendrive za pomocą polecenia mount. Polecenie mount ma następującą składnię: sudo mount /ścieżka/do/dysku /ścieżka/do/punktu montowania.

sudo mount /dev/sdb1 /media/pendrive

4. Sprawdź, czy dysk został zamontowany, ponownie uruchamiając lsblk. Zwróć uwagę, że ostatnia kolumna w wyjściu lsblk zawiera punkt montowania wymienionego urządzenia. Jeśli jest tam wymieniony ten punkt, potwierdza to zamontowanie.

Odmontowywanie dysku w systemie Linux za pomocą polecenia umount

Odmontowywanie dysku jest obsługiwane za pomocą polecenia umount, które po wywołaniu bezpiecznie usuwa dysk z systemu, umożliwiając odłączenie dysku i użycie go na innej maszynie.

1. Odmontuj dysk za pomocą polecenia umount. Zwróć uwagę na pisownię umount, ponieważ częstym błędem jest to, że ludzie wpisują „unmount”. Używając polecenia umount musimy tylko określić lokalizację punktu montowania i nazwę dysku, który chcemy odmontować.

sudo umount /media/pendrive

2. Sprawdź za pomocą lsblk, czy napęd jest odmontowany. Zauważ, że na wyjściu lsblk ostatnia kolumna zawiera punkt montowania wykrytych urządzeń. Jeśli nie ma ich na liście punktów montowania, urządzenie jest odmontowane.

Montowanie w Linuksie obrazu dysku, aby wyświetlić jego zawartość

Możliwe jest zamontowanie obrazu dysku, który będzie wyświetlany jako dysk tylko do odczytu. Jest to przydatna technika, jeśli chcesz skopiować zawartość obrazu dysku lub tylko ją przejrzeć. W poniższym przykładzie użyliśmy pobranego obrazu dysku dystrybucji Ubuntu Linux, ale ta technika zadziała z dowolnym obrazem, w tym obrazami utworzonymi z dysków do celów tworzenia kopii zapasowych.

Montowanie dysków w systemie Linux

Montowanie i odmontowywanie obrazu ISO. Fot. wł.

1. Obraz dysku możesz zamontować w dowolnym miejscu w systemie plików. My do tego celu utworzyliśmy katalog o nazwie iso w katalogu mediów.

sudo mkdir /media/iso

2. Zamontuj obraz dysku ISO za pomocą polecenia mount i argumentu loop. Musimy uruchomić to polecenie z uprawnieniami roota, dlatego użyjemy sudo. Użycie polecenia mount jest tu podobne do poprzednich i obejmuje ścieżkę do obrazu oraz ścieżkę do punktu montowania, który utworzyliśmy w poprzednim kroku. Dodajemy również argument -o loop, aby utworzyć urządzenie pętli, które sprawia, że system operacyjny "wierzy", że jest to prawdziwy dysk, a nie obraz.

sudo mount -o loop Pobieranie/ubuntu-20.04.3-desktop-amd64.iso /media/iso

3. Odmontuj ISO za pomocą umount. Ponownie, używając polecenia umount, wystarczy określić punkt montowania dysku lub obrazu dysku, który chcemy odmontować.

sudo umount /media/iso

Dzięki znajomości tych technik masz teraz większą kontrolę nad montowaniem i odmontowywaniem dysków w systemie Linux i masz pewne umiejętności, które mogą pomóc następnym razem, gdy podłączony dysk nie zostanie automatycznie zamontowany. Możliwość zamontowania obrazu dysku za pomocą „urządzenia pętlowego” jest bardzo przydatna podczas przeglądania starych obrazów kopii zapasowych poprzednio używanych systemów lub gdy chcesz rozejrzeć się po zawartości obrazu dystrybucji Linuksa w celu eksploracji lub nauki.

Źródło: Tom's Hardware


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: