MouseAnywhere: Myszka! Do nogi!

Firma MacSpeech udostępniła dodatek do swojego produktu iListen o nazwie MouseAnywhere, który pozwala na sterowanie komputerowym gryzoniem przy pomocy komend głosowych. MouseAnywhere rozszerza możliwości pakietu iListen o możliwość głosowego kierowania myszki do konkretnej pozycji na ekranie, klikania oraz wykorzystywania dodatkowych poleceń z użyciem specyficznych klawiszy.

Pakiet iListen to oprogramowanie służące do sterowania niektórymi funkcjami komputera przy pomocy komend głosowych. Baza danych aplikacji rozpoznaje ponad 330 tysięcy słów. Słownik zrozumiałych dla Maca pojęć, został opracowany przez MacSpeech, przy współudziale z naukowcami z uniwersytetu oksfordzkiego. Program pozwala na przechowywanie zestawów komend właściwych dla danego profilu użytkownika, wykonywanie makr oraz skryptów AppleScript.

Zadaniem MouseAnywhere jest głosowe sterowanie zachowaniem myszki. Możemy wskazać jej dokładne położenie na ekranie, w którym ma ona się znaleźć, nakazać jej kliknięcie, przeciągnięcie obiektu, a także skorzystanie z kombinacji konkretnych klawiszy i polecenia głosowego.

iListen kosztuje 99 USD, zaś w komplecie ze słuchawkami oraz mikrofonem zapłacić trzeba za niego 149 USD. Dodatek MouseAnywhere kosztuje zaś 19,95 USD. Współpracuje on z programem iListen w wersji 1.6.5 oraz systemem Mac OS X 10.3.

Więcej informacji: MacSpeech


Zobacz również