Mówiący Internet

Microsoft zaprezentował testową wersję zestawu narzędzi programistycznych .Net Speech SDK, pozwalających na tworzenie aplikacji kontrolowanych za pośrednictwem Internetu przy wykorzystaniu komend głosowych. Mogą one być wykorzystywane np. do dokonywania wszelkiego typu rezerwacji czy transakcji bankowych za pośrednictwem podłączonego do Internetu komputera i mikrofonu.

Microsoft zaprezentował testową wersję zestawu narzędzi programistycznych .Net Speech SDK (Software Development Kit), pozwalających przy wykorzystaniu w środowisku programistycznym Visual Studio .Net na tworzenie aplikacji kontrolowanych za pośrednictwem Internetu przy wykorzystaniu komend głosowych.

Zdaniem koncernu, wprowadzenie .Net Speech SDK do sprzedaży pozwoli na "rozruszanie" rynku tego typu aplikacji. Mogą one być wykorzystywane np. do dokonywania wszelkiego typu rezerwacji czy transakcji bankowych za pośrednictwem podłączonego do Internetu komputera i mikrofonu.

Aplikacje reagujące na komendy głosowe spotykane jest w centrach telefonicznej obsługi klienta (call centers). Są one jednak zaprojektowane wyłącznie do obsługi głosowej. "Dzięki .Net Speech SDK możliwe stanie się tworzenie aplikacji, które będą mogły być obsługiwane zarówno za pomocą głosu, jak i np. poprzez przeglądarkę internetową", twierdzi jeden z twórców .Net Speech SDK, James Mastan.

Na razie nie wiadomo, kiedy .Net Speech SDK trafi na rynek, ani jaka będzie jego cena.