Mozilla 1.6

Mozilla Projekt udostępniła nową wersję – Mozilla v.1.6 - zestawu open source obejmującego narzędzia webowe i pocztę elektroniczną. Mozilla jest platformą technologiczną, w oparciu o którą zostały zaprojektowane przeglądarki Firebird, Thunderbird i Camino.

Mozilla zapewnia użytkownikom funkcje przeglądarki webowej, poczty internetowej, edycji HTML i IRC. Zapewnia także możliwość blokowania niechcianej poczty.

Oprogramowanie w nowej wersji wykorzystuje po raz pierwszy uwierzytelnianie NTLM na platformy inne niż Windows. Do Mozilla Mail dodano także obsługę vCard, oraz możliwość usuwania poczty z kont POP3 po określonej liczbie dni.


Zobacz również