MozillaPL tuż przed premierą

Użytkownicy przeglądarki MozillaPL mogą już cieszyć się kolejną wersją tego programu, oznaczoną symbolem 1.5 RC2 (Release Candidate 2). Jest to najprawdopodobniej ostatnia wersja testowa przed pojawieniem się finalnej wersji (która spodziewana jest w pierwszej połowie października).

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie poprawki, rozwiązującej problem z odświeżaniem się okna co prowadziło czasami do zawieszania się aplikacji po dłuższym jej używaniu (problem pojawiał się w systemach Windows 95 - 2000).

Zmiany dotyczą także modułu Kompozytora stron. Od tej pory podczas edycji kodu źródłowego będziemy korzystać z edytora tekstowego, który wyposażony został w opcję wyszukiwania tekstu (klawisz F3) oraz w wielopoziomową funkcję Undo (w przyszłości możemy spodziewać się także kolorowania składni kodu HTML). Usprawniono też funkcje dynamicznej zmiany rozmiarów elementów oraz wprowadzono szereg poprawek, dotyczących obsługi arkuszy styli CSS.

W Kurierze Poczty wprowadzono między innymi poprawkę umożliwiającą dodawanie dowolnego typu nagłówków do wiadomości wysyłanych z poszczególnych kont. Poprawiono także błąd, który powodował zawieszanie się Kuriera Poczty przy niektórych rodzajach szyfrowanych połączeń STARTTLS. Natomiast program ChatZilla, klient rozmów IRC Mozilli, został zaktualizowany do wersji 0.9, która umożliwia między innymi tworzenie własnych komend, zapisywanie treści wyświetlanej na różnych kanałach oraz zmiany kodowania znaków.

Aplikacja dostępna jest w wersjach przeznaczonych dla systemów Windows oraz Linux.

Plik dostępny jest do pobrania z naszego serwera FTP pod adresem:http://www.idg.pl/ftp/download2.asp?sys=pc&id=2004

Więcej informacji: http://mozillapl.org