Mrożone światło napędza procesory przyszłości

Zespół Lene Hau znany jest ze swych eksperymentów na całym świecie. Niedawno badaczom przy pomocy chmury atomów sodu, schłodzonych do temperatury bliskiej zeru bezwzględnemu, udało się nie tylko zwolnić światło do prędkości ok. 60 km/h, ale wręcz całkowicie je zatrzymać. Zdaniem naukowców, właściwości zmrożonych atomów (tzw. kondensatu Bosego-Einsteina, BEC) można będzie w przyszłości wykorzystać przy budowie optycznych procesorów.

Na czym polega wyższość "mrożonek"? Przypomnijmy: faza i amplituda przechodzącego przez materię impulsu światła ulega zmianie, co powoduje zamazanie niesionej informacji. Kondensat Bosego-Einsteina stanowi natomiast tak specyficzny stan materii, że może zwolnić światło, ale nie narusza struktury transportowanych danych.

Co najważniejsze, Lene Hau udało się udowodnić powyższe zachowanie nie tylko 'na papierze', lecz również eksperymentalnie.

Na razie nie wiadomo, niestety, czy taki procesor-mrożonka będzie wymagał osobnego pomieszczenia, by móc normalnie pracować i nie uszkodzić reszty komponentów komputera?


Zobacz również