Multimedia Polska robiła co chciała nie licząc się z klientami. Słono za to zapłaci

Multimedia Polska została ukarana przez UOKiK za nieprawne zapisy w umowach i wprowadzane na ich podstawie jednostronne zmiany programowe.

Operator telewizji kablowej Multimedia Polska znalazł się na celowniku UOKiK w związku z licznymi skargami klientów. W trakcie rozpoczętego na tej podstawie postępowania Urząd analizował oferty i regulaminy stosowane przez spółkę, a także nagrania telefonicznych rozmów sprzedażowych. W wyniku tych działań ustalił, że faktycznie stosowała ona jednostronne zmiany umowy (np. likwidowała niektóre kanały, lub zastępował innymi), na co pozwalać miał jej regulamin przygotowany w taki sposób, że mowa w nim była jedynie o ilości kanałów.

"Postępowanie Urzędu wykazało, że spółka nie tylko nie przyznawała abonentom prawa do niezaakceptowania zmian programowych i wypowiedzenia umowy bez ponoszenia kosztów, ale nawet nie gwarantowała, że nowe kanały wprowadzane w miejsce programów wycofywanych będą o podobnej tematyce. Ze skarg konsumentów wynikało bowiem, że m.in. kanał informacyjny został zastąpiony kanałem rozrywkowym, a program emitujący programy dokumentalne - kanałem filmowym. W dodatku operator nie zawsze informował abonentów o zmianach programowych w formie pisemnej." - czytamy na stronie UOKiK.

Decyzja UOKiK:

- Multimedia Polska zwróci pobrane kwoty byłym abonentom, którzy w związku ze zmianami programowymi rozwiązali umowę i zwrócili przedsiębiorcy ulgę przyznaną za zawarcie umowy na czas określony

- Multimedia Polska poinformuje listami poleconymi obecnych abonentów, którzy dotknięci zostali jednostronnymi zmianami, że przysługuje im prawo do rozwiązania umowy bez ponoszenia kosztów

- Multimedia Polska zapłaci ma 4,81 mln zł kary

Więcej informacji: UOKiK