Multimedialne centrum

Tworząc domową sieć mamy do wyboru dwie metody: kablową i bezprzewodową. Pierwsza polega na ułożeniu w domu skrętki, za pomocą której zbudujemy lokalną sieć LAN. Metoda jest czasochłonna, ale za to przez sieć LAN przesyła się dane dużo szybciej (nawet z prędkością 1 Gbit/a) niż przez sieć bezprzewodową Wi-Fi. Ta z kolei jest dużo prostsza w budowie, ale zwykle pracuje tylko z prędkością 54 Mbit/s (dostępne są także urządzenia pracujące z szybkością 108 Mbit/s, pojawiają się także pierwsze podzespoły do budowy sieci w standardzie 802.11n oferującej prędkość przesyłu 300 Mbit/s). W ramce "Szybka konfiguracja domowego routera Wi-Fi" pokazujemy, jak skonfigurować domową sieć LAN.

Szybka konfiguracja routera bezprzewodowego Wi-Fi

Przykładową konfigurację routera bezprzewodowego Wi-Fi stworzyliśmy na bazie urządzenia Edimax BR-6204Wg przeznaczonego do pracy w sieciach kablowych i osiedlowych. Konfiguracja routerów z wbudowanym modemem ADSL współpracujących z Neostradą jest podobna, dochodzi tylko konieczność wpisania do ustawień routera nazwy i hasła użytkownika Neostrady oraz dwóch parametrów związanych z połączeniem ADSL.

1)W pierwszym kroku konfigurujemy połączenie WAN, czyli połączenie internetowe "wchodzące do modemu". Wybieramy typ połączenia Ethernet lub Wireless ISP, w zależności od tego, czy internet dostarczany jest do mieszkania za pomocą kabla, czy też bezprzewodowo. W większości przypadków jest to kabel więc zaznaczamy opcję Ethernet.

2) Jeśli provider autoryzuje komputer w sieci po adresie MAC karty sieciowej i na jego podstawie przydziela dynamicznie numer IP, musimy przepisać ten adres do ustawień routera. Ten krok nazywa się klonowaniem MAC adresu.

3) Jeśli przydzielono nam określony numer IP wpisujemy go w pole "IP address assigned by your Service Provider". Podobnie czynimy z adresem maski sieciowej (Subnet Mask) i adresem bramy (Service Provider Gateway Address). Wszystkie wyżej wymienione adresy powinniśmy odtrzymać od dostawcy internetu podczas podpisywania umowy.

4)Przechodzimy do zakładki "LAN". Uruchamiamy serwer DHCP, który będzie automatycznie przydzielał numery IP komputerom podłączanym do routera drogą bezprzewodową i kablową. W polu "IP Address" wpisujemy adres IP routera, który jest ustawiony na sztywna na wartość 192.168.2.1. W pole "Start IP" wpisujemy adres startowy, od którego będą przydzielane numery IP, w pole "End IP" adres końcowy IP. Wpisujemy maskę podsieci 255.255.255.0, "DHCP Server" przełączamy na "Enabled". Komputery podłączane kolejno do routera będą otrzymywały po kolei adresy 192.168.2.100, 192.168.2.101 itd.

5) Teraz możemy przejść do konfiguracji sieci bezprzewodowej. Najpierw uruchamiamy bezprzewodowy moduł routera. W opcji "Enable or disable Wireless module function" zaznaczamy pozycję "Enable".

6)Przechodzimy do zakładki Basic Settings. W polu "Mode" zaznaczamy opcję "AP", router będzie wtedy pracował jako punkt dostępowy. Wybieramy następnie prędkość połączenia bezprzewodowego. W opcji "Band" zaznaczamy "2,4 GHz (G)", co spowoduje uruchomienie routera do pracy w trybie 802.11g z prędkością maksymalną 54 Mbit/s. W polu "ESSID" wpisujemy nazwę naszej sieci bezprzewodowej

7) Zakładkę "Advanced Settings" możemy pominąć. Klikamy następnie "Security Settings" i wybieramy typ zabezpieczenia sieci bezprzewodowej przed nieautoryzowanym dostępem. W polu "Encryption" wybieramy opcję "WEP", w "Key Lenght" wybieramy długość klucza szyfrującego, który może być 64- lub 128-bitowy. Format klucza "Key Format" ustawiamy na "Hex (10 chartacters). W pola "Encryption Key 1-4" wpisujemy dowolne, wymyślone przez nas dziesięcioznakowe ciągi, na podstawie których przesyłane bezprzewodowo dane będą szyfrowane. Klucze te należy zapamiętać lub gdzieś zapisać ponieważ będą one potrzebne podczas podłączania do routera innych komputerów wyposażonych w bezprzewodowe karty Wi-Fi. Na koniec wszystkie zmiany potwierdzamy klikając przycisk "Apply".

Domowe centrum rozrywki

Gotowy zestaw Media Center PC z pewnością polubią wszyscy domownicy. Poprawnie skonfigurowana maszyna będzie nie tylko odtwarzać muzykę i filmy, ale stanie się również cyfrowym albumem, za pomocą którego będzie można oglądać zdjęcia na ekranie telewizora. Dzieci będą mogły korzystać z komputera podobnie łatwo jak z konsoli do gier. Jak widać, komputer Media Center łączy w sobie funkcjonalność kilku urządzeń elektronicznych. Planując wyposażenie mieszkania może warto zdecydować się na jedno nowoczesne urządzenie elektroniczne zamiast kupować kilka różnych?