Multimedialne narkotyki

Ankieta przeprowadzona wśród użytkowników Internetu ujawnia postępujący proces zacierania się granic między tradycyjnymi mediami a Internetem.

Na podstawie odpowiedzi 2893 użytkowników Internetu ankietowanych przez serwis NPD, można pokusić się o stwierdzenie, że internauci są „medialnymi narkomanami”. Ponad 57% użytkowników Internetu w USA równocześnie używa komputera i ogląda telewizję. W obawie przed przeoczeniem istotnej informacji „multimedialiści” starają się korzystać z kilku mediów.

91% ankietowanych przyznaje, że na ciekawe adresy URL natknęło się poza Internetem, a później odwiedziło to miejsce w sieci. 62% twierdzi, że odwiedziło konkretną witrynę, po podaniu jej adresu w telewizyjnej reklamie. Prawie trzy czwarte deklaruje, iż podczas reklam w telewizji zawsze, często lub czasem zajmuje się surfowaniem. Jednak tylko jedna piąta z nich przyznaje, że odwiedziła adres związany z aktualnie oglądanym programem. Ankieta wykazuje, że internauci najczęściej skłonni są klikać na reklamy promujące rozrywkę, technikę, finanse, motoryzację i sport.

Analitycy rynku prognozują, że integracja telewizora i komputera PC w jedno urządzenie nastąpi nie szybko. Wyniki obserwacji wskazują na możliwość pewnego uzupełniania się obu mediów, jednak specjaliści od reklamy powinni zwrócić uwagę na to, by przekaz marketingowy każdego z nich nie stracił na efektywności.