MusicRenamer - zarządzanie zasobami audio

MusicRenamer to program umożliwiający zarządzanie kolekcją muzycznych nagrań zgromadzonych na dysku komputera. Producent, firma SubRosaSoft, udostępnił właśnie drugą wersję tego darmowego narzędzia dla systemu operacyjnego Mac OS X.

MusicRenamer - zarządzanie zasobami audio

MusicRenamer 2.0

MusicRenamer obsługuje takie formaty muzyczne jak AAC, M4A, M4P i MP3. Umożliwia zmianę nazw plików muzycznych za pomocą kombinacji nazw wykonawców, tytułów płyt, numerów ścieżek, kompozytorów i gatunków muzycznych. Dzięki temu można hurtowo uporządkować swoje muzyczne zasoby, zamiast uciążliwej modyfikacji nazwy każdego pliku z osobna.

Pogram dostępny jest w wersji uniwersalnej (zarówno dla Maków z procesorami PowerPC jak i x86), co jest nowością w porównaniu z poprzednim wydaniem aplikacji.

Więcej informacji: SubRosaSoft