Muzyczna lira

Ukazało się pierwsze publiczne wydanie programu Klira oznaczone numere 0.1. Aplikacja działająca w linuksowym środowisku graficznym KDE służy do konwersji pomiędzy różnymi formatami plików dźwiękowych.

Aktualnie program obsługuje formaty mp3, ogg oraz wav. Pliki poddane konwersji zachowują wszelkie informacje (tytuł, autor, itp.), a pracę ułatwia tzw. kreator konwersji.

Na kolejno pojawiających się ekranach wystarczy wybrać pliki, które chcemy poddać konwersji, podać ścieżkę docelową, na której mają być zachowane pliki wyjściowe, a także format pliku wyjściowego. Resztę wykona już za nas sama aplikacja.

Więcej informacji: http://klira.sourceforge.net