Muzyczne odciski palców

EMusic.com będzie śledzić nielegalną wymianę nagrań przez użytkowników Napstera, zaszywając w plikach muzycznych specjalne identyfikatory.

EMusic.com, firma oferująca sprzedaż plików muzycznych za pośrednictwem sieci, opracowała program, który umożliwia wykrywanie użytkowników serwisu Napster, którzy nielegalnie udostępniają w Internecie pliki objęte prawami EMusic. Firma ta stworzyła technologię cyfrowych "odcisków palców" - identyfikatorów, dzięki którym będzie mogła identyfikować pliki pochodzące z katalogów EMusic. Użytkownicy, którzy będą udostępniać na swoich komputerach pliki uznane za nielegalne, zostaną poproszeni o ich usunięcie z folderu publicznego lub wykasowanie. Jeżeli po upływie 24 godzin oprogramowanie wykryje, że pliki nadal są dostępne, EMusic skontaktuje się z Napsterem i zwróci się o zablokowanie konta danego użytkownika.

Firma będzie także przechowywać adres IP i spis zawartości folderów, dzięki czemu wyśledzi osobę, która ponownie zarejestruje się jako nowy użytkownik. Przedstawiciele EMusic zapowiadają, iż w takim przypadku będą kontaktować się z dostawcą internetowym i żądać uniemożliwienia dostępu do sieci danemu użytkownikowi.


Zobacz również