Muzyczny ogród

Dostępna jest już nowa wersja sekwencera MIDI i edytora audio dla systemu Linux. Rosegarden 0.9.9. umożliwia odtwarzanie, edycję oraz nagrywanie plików audio w przyjaznym środowisku graficznym KDE.

Edytor muzyczny Rosegarden

Edytor muzyczny Rosegarden

Rosegarden spełnia rolę sekwencera MIDI, pozwala również edytować poszczególne ścieżki plików audio, zawiera wsparcie dla wejścia/wyjścia MIDI, technologii ALSA i JACK, a także opcję eksportu Lilypond oraz MusicXML. W najnowszej wersji dodano m.in. wtyczki rozszerzające możliwości syntezatora i miksera, wtyczkę efektów LADSPA, zmieniono wygląd menu, pojawiły się nowe skróty klawiaturowe oraz graficzny metronom. Umożliwiono również nagrywanie z kilku różnych źródeł MIDI. Program można pobrać z naszego serwisu FTP.

Więcej informacji: http://www.rosegardenmusic.com


Zobacz również