Muzyka w Polsce coraz bardziej legalna!

Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego opublikowała najnowszy raport, w którym przedstawia dziesięć państw z najbardziej rozwiniętym piractwem muzycznym - z listy tej skreślono wreszcie Polskę!

Na najnowszej liście państw, z najbardziej rozwiniętym piractwem muzycznym znalazły się cztery państwa z Azji, 3 z Ameryki Południowej oraz 3 z Europy. Pocieszający jest fakt, iż Międzynarodowa Federacja Branży Fonograficznej pierwszy raz od kilku lat nie włączyła do listy Polski - jak wskazuje organizacja, było to możliwe m.in. dzięki wprowadzeniu u nas nowego prawa antypirackiego.

Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego (IFPI) poinformowała o kolejnym już wzroście liczby sprzedawanych na całym świecie pirackich płyt -przekroczyła ona już 1,1 biliona rocznie (ich wartość oszacowano na 4,5 biliona USD), jednak sukcesem polityki wielu państw w przeciwdziałaniu piractwu wydaje się spadek tempa wzrostu tego procederu. Niestety - liczba kupowanych pirackich płyt CD nadal rośnie - w 2000 roku jedna na pięć sprzedawanych płyt pochodziła z nielegalnych źródeł, zaś w 2003 - aż jedna na trzy była piracką kopią.

IFPI nawołuje rządy państw, w których rozwinięty jest proceder piractwa muzycznego, do tworzenia skutecznych i aktualnych ustaw, odpowiedniego karania za tego typu przestępstwa, uregulowania przemysłu tworzącego nośniki danych oraz zaangażowania się w skuteczne egzekwowanie prawa.