My, królowie wyprzedaży

Z badania Ipsos wynika, że Polacy należą wśród narodów europejskich do największych entuzjastów posezonowych wyprzedaży. Zwykle jednak wykazujemy mniejszą cierpliwość i kupujemy potrzebną rzecz nie czekając na wyprzedaż. W Polsce na takie zakupy zwykle wcześniej się nie oszczędza, przez co przy ich okazji najczęściej dokonywana jest redukcja innych wydatków.

Aż 74% Polaków uważa, że wyprzedaże w sklepach to okazja do korzystnych zakupów. W krajach UE równie przyjaźnie do wyprzedaży odnoszą się Brytyjczycy (73%), Niemcy (69%), Francuzi (69%), Belgowie (67%). Kolejne miejsca zajmują Włosi (65%) i Holendrzy (60%). Znacznie bardziej sceptyczni są za to wobec wyprzedaży mieszkańcy południa Europy: za korzystne wyprzedaże uważa 56% Portugalczyków i 49% Hiszpanów.

Polacy jednak rzadziej niż w konsumenci z krajów Unii czekają z zakupem na wyprzedaże. W krajach Unii przeciętnie ok. 30% konsumentów z zakupem czeka do wyprzedaży. W Polsce odsetek ten wynosi 22%, choć wyraźnie wyższy jest w grupie wiekowej 15-19 lat, sięga bowiem 35%.

Polacy rzadziej niż konsumenci z Unii oszczędzają z myślą o wyprzedażach. W Europie 60% osób kupujących na wyprzedażach wcześniej oszczędza na ten cel. W Polsce odsetek tak zapobiegliwych sięga 35%. W krajach Europy Zachodniej pod tym względem dorównują nam zaledwie z trudnością Francuzi, gdzie analogiczny odsetek wynosi 42%. Największymi ciułaczami są natomiast Niemcy i Belgowie: w tych krajach aż 71% osób oszczędza przed sezonem wyprzedaży.

Oczywiście takie żywiołowe podejście do kupowania przekłada się na strukturę budżetu domowego. W krajach UE jedna osoba na trzy kupujące na wyprzedażach redukuje w tym okresie inne wydatki. W Polsce odsetek ten sięga natomiast znacznie więcej, bo 43%.

Polacy w minimalnym stopniu korzystają w takich okazjach z kredytu konsumpcyjnego (1%), co w Europie Zachodniej zdarza się częściej (6%), szczególnie w Hiszpanii (15%), Wielkiej Brytanii (9%) i Portugalii (9%).

Badanie w Polsce zostało przeprowadzone na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1000 Polaków w wieku 15+. Badanie w ośmiu krajach Unii Europejskiej (Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech, Portugalii, Belgii i Holandii) Ipsos przeprowadził na zlecenie Sofinco, na reprezentatywnej kwotowej próbie osób 6662 osób w wieku 15+. Polska część badania została przeprowadzona przez Ipsos-Demoskop w pierwszej połowie lutego br., a ogólnoeuropejska - w listopadzie ub. roku.


Zobacz również