MyEclipse 4.1 - Web 2.0 i AJAX

Firma Genuitec udostępniła kolejną wersję MyEclipse - zestawu rozszerzeń dla platformy programistycznej Eclipse, zorientowanego na tworzenie aplikacji biznesowych J2EE (Java 2 Enterprise Edition) oraz webowych. W nowej wersji - 4.1 - zmiany skupiły się głównie na tych drugich i dzięki temu MyEclipse uzyskało wsparcie dla technologii Web 2.0/AJAX.

MyEclipse 4.1 - Web 2.0 i AJAX

Nowe narzędzia wspomagające tworzenie aplikacji webowych Web 2.0 / AJAX

O MyEclipse pisaliśmy już wcześniej, przy okazji pojawienia się wersji 4.0, w artykule "MyEclipse - tani może więcej!". Zostały tam pokrótce wymienione podstawowe funkcje i zalety tego środowiska. W wersji 4.1 oprócz licznych poprawek i rozszerzeń istniejących funkcji dodano między innymi zestaw narzędzi wspomagających tworzenie "nowych" aplikacji webowych, w którego skład weszły: specjalnie do tego celu przygotowany widok (perspective) - MyEclipse Web 2.0, zintegrowana ze środowiskiem przeglądarka przystosowana do Web 2.0, narzędzie do przeglądania i modyfikacji obiektowej reprezentacji dokumentu HTML - DOM (Document Object Model) Inspector, czy też zaawansowane narzędzia do obsługi JavaScript, a wśród nich zintegrowany debugger oraz edytor wyposażony między innymi w podświetlanie i walidację składni, system podpowiedzi oraz formatowanie kodu źródłowego.

O samej technologii Web 2.0 pisaliśmy już szerzej w artykule "Web 2.0 - ewolucja, rewolucja czy... anarchia?!".

MyEclipse 4.1 - Web 2.0 i AJAX

Rozszerzone funkcje edytora JavaScript

Wśród innych, znaczących zmian należy wymienić przynajmniej kilka:

- przy projektowaniu aplikacji webowych z wykorzystaniem JSF (JavaServer Faces) dodano wsparcie dla MyFaces 1.1 (implementacji JSF fundacji Apache) oraz usprawniono obsługę wizualnego edytora ;

- znacznie rozszerzono funkcje tworzenia aplikacji z wykorzystaniem bibliotek Hibernate oraz Spring oraz umożliwiono integrację projektów w celu wykorzystania obu tych technologii;

- ulepszono konektory do serwerów aplikacji Geronimo 1.0 oraz Oracle 10

- i wiele innych...

Koszt rocznej subskrypcji MyEclipse to 31,75 USD za wersję Standard i 52,95 USD za Professional. Różnice pomiędzy obiema tymi wersjami dotyczą obecnie edytora UML oraz pewnych zaawansowanych funkcji Oracle.

Więcej informacji: strona projektu MyEclipse