MyFaces 1.1.0 od Apacza

Fundacja Apache udostępniła pierwszą wersję komponentów MyFaces, które są oficjalnie zgodne ze standardem JavaServer Faces (JSF) 1.1.

Technologia JavaServer Faces (JSF) umożliwia budowanie interfejsu użytkownika dla aplikacji webowych poprzez wykorzystanie gotowych do użycia komponentów. Zbudowane w ten sposób strony łączy się następnie ze źródłem danych aplikacji webowej, dodaje obsługa zdarzeń i... gotowe.

MyFaces jest drugą, po referencyjnej firmy Sun Microsystems, implementacją zgodną ze standardem JSF 1.1, opisanym przez specyfikację JSR-127 Java Community Process.

W nowej wersji usunięto ponad 150 różnego rodzaju błędów, dodano kilka nowych komponentów oraz usprawniono działanie innych. Dokładną listę zmian w wersji 1.1.0 można obejrzeć tutaj.

Więcej informacji


Zobacz również