MySQL 5.0 tuż tuż

Pojawiła się pierwsza wersja RC (Release Candidate) popularnej bazy danych MySQL 5.0. Twórcy programu określają ją jako "najistotniejszą w dotychczasowej historii". Testowa beta została już pobrana z witryny producenta ponad dwa miliony razy - można więc przypuszczać, że open source'owy konkurent MS SQL Server został dobrze przetestowany. Co więcej, w niektórych rozwiązaniach betę wykorzystano jako wersję produkcyjną.

Baza ta zyskała już sobie spore grono wiernych użytkowników, szczególnie w zastosowaniach internetowych - m.in. w zespole z PHP i serwerem WWW Apache. Zmiany w MySQL 5.0 skupiają się wokół trzech najważniejszych części: wydajności, stabilności i łatwości użytkowania. Implementując standard ANSI SQL w wersji 5.0 bazy danych, producent zapewnił pełną zgodność dotychczasowych funkcji ze standardem oraz wprowadził kilka nowych. Dzięki temu użytkownicy migrujący z innych rozwiązań nie będą zaskakiwani niepożądanym działaniem niektórych funkcji.

Bazy danych są wszędzie

Tajemnicza "baza danych" to miejsce, w którym przechowywane są odpowiednio posegregowane informacje: obrazki, teksty, filmy, muzyka. Ich obsługą zajmuje się silnik bazy danych, on też stanowi warstwę pośrednią między plikami na dysku a aplikacjami użytkownika. Praktycznie wszystkie większe serwisy WWW korzystają z baz danych, które są wygodniejsze w obsłudze niż tysiące pojedynczych plików.

MySQL to jeden z najpopularniejszych serwerów baz danych stosowanych w Internecie. Jest on wykorzystywany na tyle często, że na świętą trójcę Apache (serwer WWW) + MySQL (baza danych) + PHP (język skryptowy) ukuto opisujący łączący je akronim: AMP. Żeby dodatkowo podkreślić, iż wszystkie te rozwiązania stosowane są na platformie Linuksa, dodaje się na początku literę "L": LAMP.

W kategorii baz danych głównymi konkurentami MySQL są PostgreSQL, Oracle oraz MS SQL. Ten ostatni Microsoft ma zamiar zastosować jako silnik w systemie obsługi plików WinFS (patrz artykuł: "WinFS - po co i dla kogo?")

MySQL Administrator 1.1 obsługuje już wersję 5.0

MySQL Administrator 1.1 obsługuje już wersję 5.0

Wśród nowinek użytkownicy bazy znajdą między innymi:

- procedury zachowane i funkcje, używające składni SQL:2003;

- wyzwalacze (triggers) na poziomie wierszy;

- kursory po stronie serwera.

Implementując standard ANSI SQL zapewniono między innymi:

- "tryb zgodności", który zapewnia spełnianie standardów w obszarach, w których wcześniejsze wersje tego nie robiły. Obecnie generowane są błędy w wypadku nieprawidłowych wartości dat, liczb, czy tekstów;

- INFORMATION_SCHEMA - kompatybilny ze standardem ANSI katalog systemowy pozwalający na dostęp do meta-danych serwera, czyli informacji o bazach danych, tabelach, typach kolumn i innych danych;

- nową bibliotekę do obliczeń stałoprzecinkowych, zapewniającą wysoką dokładność dla działań matematycznych i finansowych;

- typ BIT do składowania danych w postaci binarnej;

- maksymalna długość kolumny typu VARCHAR może mieć teraz 65532 bajty, a końcowe puste znaki nie będą już więcej "przycinane".

Jak wymawiać

W Polsce "MySQL" wymawia się zwykle jako "maj-es-k[i]u-el", producent na witrynie podaje zanglicyzowaną wersję wymowy, czyli "My Ess Que El".

Jednak jako że MySQL AB jest firmą szwedzką, w świecie open source raz na pewien czas pojawia się plotka-ciekawostka mówiąca, iż podczas powstawania nazwy przedrostek "My" wziął się od Małej Mi z książek Tove Jansson o muminkach. I że w związku z tym "MySQL" powinno wymawiać się "mi-es-ku-el".

Nowy silnik bazy danych zapewnia między innymi:

- wsparcie dla transakcji XA. Implementacja MySQL bazuje na dokumencie X/Open CAE "Distributed Transaction Processing: The XA Specification";

- specjalne silniki do składowania niepoindeksowanych danych archiwalnych (ARCHIVE Storage engine) oraz dostępu do baz zdalnych (FEDERATED Storage engine);

- Instance Manager - narzędzie do uruchamiania i zatrzymywania serwera MySQL, nawet zdalnie.

Kolejne narzędzie - MySQL Query Browser - również wspiera nowe funkcje, jak na przykład tworzenie widoków

Kolejne narzędzie - MySQL Query Browser - również wspiera nowe funkcje, jak na przykład tworzenie widoków

Również wizualne narzędzia do obsługi bazy, jak MySQL Administrator, czy MySQL Query Browser potrafią już wykorzystywać nowe funkcje wersji 5.0. Można już za ich pomocą tworzyć widoki, czy też na przykład budować i testować procedury zachowane i funkcje. Jeżeli chodzi o konektory to, jak zapewnia producent, jeszcze przed uzyskaniem przez bazę danych statusu wersji finalnej wszystkie one (MySQL Connector/ODBC, Connector/J i Connector/NET) będą już wspierać nowe funkcje MySQL 5.0.

Więcej szczegółów dotyczących nowych funkcji bazy można znaleźć w "MySQL Reference Manual"

Pakiety instalacyjne dla wszystkich platform systemowych, w tym Windows, Linux, FreeBSD, MacOS X, czy Solaris, można pobrać ze strony producenta, gdzie znajdziemy również kod źródłowy programu.

Strona projektu MySQL


Zobacz również