MySQL Falcon dostępny

Firma MySQL udostępniła pierwszą, jeszcze bardzo wczesną, wersję silnika bazy danych o nazwie kodowej Falcon. Został on zaprojektowany specjalnie dla nowoczesnych środowisk wymagających wysokiej wydajności - jak np. aplikacje biznesowe, czy Web 2.0.

Idealnym środowiskiem do pracy dla silnika są systemy wyposażone w duże zasoby pamięci i wielowątkowe, wielordzeniowe procesory. Bardzo dobrze nadaje się do tego większość systemów pracujących w architekturze 64-bitowej. Nie oznacza to jednak, że nie można go uruchomić w systemach 32-bitowych. Obecnie Falcon dostępny jest na platformy systemowe Windows (32-bit) oraz Linux (32- i 64-bit). Kolejne platformy mają się pojawić po wyjściu projektu z fazy alfa.

Silnik znajduje się obecnie we wczesnym stadium testowym i nie powinien być używany w środowiskach produkcyjnych, dlatego też nie jest dołączony do oficjalnej wersji MySQL 5.1, lecz można go testować pobierając specjalnie przygotowaną do tego celu "odnogę" projektu. Informacje o nim są za to dostępne w oficjalnej dokumentacji do najnowszej wersji. Użytkownicy chcący zapoznać się z Falconem powinni także zwrócić uwagę na fakt, że wersja ta może nie zawierać wszystkich funkcjonalności i poprawek oficjalnej gałęzi projektu MySQL 5.1.

Źródła dostępne są pod adresem mysql.bkbits.net:8080/mysql-5.1-falcon, natomiast więcej informacji na temat silnika Falcon można znaleźć w oficjalnej dokumentacji.


Zobacz również