MySQL bardziej przystępny

MySQL Studio 5.0 to najnowsza wersja znakomitego zestawu narzędzi, przeznaczonych do zarządzania i monitorowania systemów bazodanowych opartych na MySQL.

Z pomocą MySQL Studio użytkownik może wygodnie operować na bazie danych: przeglądać i edytować jej zawartość (tworzyć i kasować poszczególne elementy oraz całe bazy), tworzyć kwerendy, sporządzać raporty, itd. Dostęp do bazy może odbywać się lokalnie lub zdalnie.

Najważniejsze nowości wprowadzone w obecnej wersji MySQL Studio to obsługa protokołu SSL, możliwość korzystania z funkcji MySQL podczas edycji danych oraz szereg udogodnień w obsłudze programu. Znacznie zwiększą również wydajność aplikacji, co będzie szczególnie widoczne w przypadku złożonych zapytań SQL.

Oprogramowanie MySQL Studio 5.0 jest przeznaczone dla systemów Windows 95, 98, NT, 2000 oraz XP. Cena programu wynosi 64 USD.

Plik do pobrania (trial):

http://www.pcworld.pl/ftp/program.asp?sys=pc&id=1212