NASA: Mars nie jest martwy!

Amerykańska Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej podała do wiadomości, że metan, który znajduje się w atmosferze Marsa jest dowodem na to, iż planeta nie jest martwa geologicznie, a wręcz przeciwnie. Dowodzi to na to, iż na Marsie musiało istnieć (istnieje?) życie, gdyż gaz ten powstaje z rozkładu biologicznego cząstek roślin i zwierząt.

Mars, zwany także czerwoną planetą jest zimną i wyjałowioną planetą. Jednak, wpierw odkrycie na jej powierzchni wody, a teraz metanu (próbka pobrana przez jedną z sond) dowodzi na to, że planeta ciągle jest żywa w sensie geologicznym (a być może także biologicznym). Naukowcy z NASA twierdzą, że formy żywe, z których rozkładu powstaje metan, nawet jeśli istnieją na planecie, to znajdują się głęboko pod powierzchnią Marsa.

Czy na Marsie naprawdę jest życie?

Czy na Marsie naprawdę jest życie?

Podobna sytuacja ma miejsce na Ziemi - miliardy lat temu pierwszymi organizmami były właśnie proste komórkowce, żyjące nawet 3 km pod powierzchnią planety (i występujące tam nadal). NASA zamierza dokładniej zbadać czerwoną planetę i już zapowiedziała, że cele te będą realizowane podczas najbliższych misji na Marsa.