NASK pomoże w zarządzaniu Internetem

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) - organizacja koordynująca funkcjonowanie Internetu - będzie wykorzystywała stworzone przez NASK oprogramowanie do automatycznego zarządzania bazą domen internetowych najwyższego poziomu (TLD - Top-Level Domains), zwaną "bazą IANA".

Baza IANA (Internet Assigned Numbers Authority) ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania Internetu, gdyż zawiera wpisy domen najwyższego poziomu: rodzajowych (.com, .org, .net) oraz krajowych. Jest obsługiwana przez ICANN na mocy kontraktu z rządem Stanów Zjednoczonych. Sprawa nadzoru nad tą bazą była niedawno przedmiotem szeroko komentowanej dyskusji dotyczącej zarządzania światowym Internetem prowadzonej pomiędzy niektórymi krajami działającymi w ramach ONZ a administracją amerykańską.

Stworzony przez NASK system "e-IANA" umożliwia automatyczne zarządzanie tą bazą, przy zachowaniu najwyższych wymogów bezpieczeństwa. Zespół programistów NASK ukończył opracowywanie "e-IANA" już we wrześniu 2005 r., po czym było ono intensywnie testowane i pozytywnie ocenione przez społeczność internetową, szczególnie przez krajowe rejestry domen internetowych zrzeszone w CENTR (Council of European National Top-Level Registries).

ICANN planuje rozwój oprogramowania "e-IANA". Wszelkie zmiany w jego kodzie źródłowym będą publicznie dostępne, bowiem oprogramowanie to zostało udostępnione przez NASK na zasadach open source. Takie podejście gwarantuje przejrzystość operacji, które będą wykonywane w procesach zarządzania światowym Internetem.

Oprogramowanie zostało stworzone przy wykorzystaniu najbardziej zaawansowanych standardów i procedur produkcji oprogramowania (Rational Unified Process, ISO 12207 i ISO 9001). Obecnie NASK negocjuje z ICANN umowę na serwis i dalszy jego rozwój.