NBP wdrożył SORBNET2. Obsłuży dwa razy więcej zleceń

Po ponad trzech latach prac Narodowy Bank Polski uruchomił system SORBNET2, który zastąpił leciwy SORBNET.

SORBNET to system klasy RTGS (rozliczenia hurtowe w czasie rzeczywistym) prowadzony przez Narodowy Bank Polski i służący do rozliczeń wysokokwotowych (w złotówkach; obsługuje rachunki bieżące banków prowadzone w NBP do rozliczeń międzybankowych). Rozwiązanie to ma już ładnych kilka lat, gdyż wprowadzone zostało w 1996 roku. Zastąpiło wówczas system SORB (System Obsługi Rachunków Banków).

W 2012 roku za jego pośrednictwem zrealizowano 3 mln zleceń, których łączna wartość sięgnęła 67,8 bln złotych (dziennie daje to 11,8 tys. zleceń o łącznej wartości około 270 mld złotych). Liczba przetworzonych zleceń rosła w ciągu ostatnich pięciu lat w tak dynamicznym tempie (średnio o 15 procent), że NBP musiał rozpocząć przygotowania do wprowadzenia nowego systemu rozliczeń: SORBNET2. Po trzech latach prac, dokładnie 10 czerwca, zastąpił on wysłużony SORBNET.

Podstawowe zalety nowego systemu:

- prawie dwukrotnie wyższa wydajność (do 12 000 zleceń na godzinę)

- możliwość obsługi podmiotów zagranicznych

- każdy bank mógł opracować własny system informatyczny zintegrowany z SORBNET2

Co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego? W zasadzie nic, lecz wprowadzenie nowego systemu było niezbędne, aby nie odczuł on zmiany na gorsze.