.NET a la Borland. C#Builder

Realizując postanowienie dostarczania - alternatywnych wobec narzędzi firmy Microsoft - pakietów programistycznych, firma Borland wprowadziła nowe środowisko typu RAD, przeznaczone do tworzenia aplikacji dla nowej platformy Microsoft .NET.

C#Builder, jest pierwszym kompletnym pakietem dla tej platformy, bo obsługa .NET w Delphi 7 dostępna jest tylko jako eksperymentalny dodatek, standardowo nie instalowany. Wywodzący się z języka C#, C#Builder bedzie dostępny w wersjach: Personal, Professional, Enterprise i Architect. Wersje najbardziej zaawansowane przeznaczone są do budowy złożonych rozwiązań dla przedsiębiorstw, których systemy informatyczne mają pracować na nowej platformie .Net, ale C#Builder umożliwia także wykorzystanie powszechnie stosowanych technologii rozproszonych takich jak CORBA i platforma J2EE. Podobnie jak w przypadku innych narzędzi Borlanda, C#Builder oferuje kompleksową obsługę systemów baz danych, a proces tworzenia aplikacji przebiega zgodnie z nowoczesnymi praktykami programowania, które zakładają ścisły związek procesów modelowania oraz realizacji systemu. Kluczową rolę odgrywa tu metoda programowania sterowanego modelem, która dzięki technologii Borland Together umożliwia budowę modeli UML, zapewnia ciągłą zgodność modelu i kodu. Możliwe jest również przenoszenie modeli między środowiskiem C#Builder i zewnetrznymi narzędziami do modelowania.

C#Builder nie jest jedynym środowiskiem firmy Borland, które umożliwia tworzenie aplikacji dla platformy .NET. Obecnie trwają prace nad kolejną - po Delphi 7 Studio - wersją środowiska opartego na języku Object Pascal (ze względu na ilość różnic coraz częściej nazywanego po prostu językiem Delphi). Delphi Octane będzie tworzył aplikacje dla platformy .NET i dla zaprojektowanego szczególnie dla tej technologii, nowego Microsft Windows 2003 Server. W Delphi Octane nadal będzie można korzystać z dotychczasowych bibliotek VCL i CLX, nowej wersji biblioteki VCL dla .NET oraz komponentów składowych technologii .NET, takich jak Windows Forms, ASP .NET WebForms, ADO .NET i Usług Sieciowych. Tworzenie aplikacji dla .NET oraz klasycznych aplikacji Win32 będzie zintegrowane w jednym IDE, jednak dostępność biblioteki VCL w wersji dla .NET, w połączeniu z gwarancjami większej stabilności i bezpieczeństwa aplikacji .NET, na pewno zachęci do migracji obecnych aplikacji Win32 na nową platformę. Według Borlanda, Delphi Octane na pewno nie będzie ostatnim środowiskiem z serii Delphi - planowane są prace nad kolejnymi wersjami tego narzędzia.

Z takim wsparciem z Borlanda, przyszłość platformy .NET wygląda bardzo kolorowo, a narzędzia do tworzenia aplikacji są już w drodze. Przy czym, o ile na Delphi Octane przyjdzie jeszcze trochę poczekać - planowana premiera to koniec 2003 roku - to C#Builder jest tuż, tuż i ma być dostępny latem tego roku. Polski pokaz premierowy środowiska C#Builder odbył się w czerwcu, na konferencji Borland Developer Days 2003.