NIK krytykuje budżet

Najwyższa Izba Kontroli zakończyła ocenę sytuacji finansów państwa i ostrzegła, że jeśli nie zostanie ona uporządkowana, to Polsce grozi destabilizacja budżetu i gospodarki.

NIK oceniła, że w ubiegłym roku założenia budżetowe państwa w podstawowych wielkościach zostały zrealizowane zgodnie z ustawą. Jednak mimo to 2003 rok nie tylko nie przyniósł poprawy stanu polskich finansów, ale wręcz zwiększył istniejące zagrożenia.

Jednym z najważniejszych zagrożeń jest rosnący dług publiczny, który zbliża się do kolejnego konstytucyjnego progu bezpieczeństwa – relacja długu do Produktu Krajowego Brutto przekroczyła już 50%, w bieżącym roku może dojść do 55%, a jeśli dojdzie do 60% budżet trzeba będzie zrównoważyć, czyli nie zostanie dopuszczony żaden deficyt. W praktyce oznacza to drastyczne obcięcie m.in. wydatków socjalnych.

NIK jako poważne zagrożenie wymieniła również stan służby zdrowia, pogarszającą się sytuację finansową samorządów, źle oceniła założenia oczekiwanych wpływów z prywatyzacji (w ubiegłym roku, już po raz kolejny były one niższe od prognozowanych).