NIK nie pozostawia suchej nitki na projekcie e-posterunek. 19 mln zł poszło w błoto

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się dwóm projektom informatycznym policji. Niestety w przypadku jednego z nich wykazała duże nieprawidłowości.

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się następującym projektom informatycznym policji:

- System Wspomagania Dowodzenia (SWD)

- e-posterunek

W przypadku pierwszego stwierdziła, że został on "produkcyjnie wdrożony" i jest wykorzystywany, lecz niestety Komenda Główna Policji nie radzi sobie z planowaniem. Z dofinansowań unijnych w kwocie 150 mln zł wykorzystała bowiem zaledwie 3% i istnieje poważne ryzyko, że reszta przepadnie (będzie dostępna jeszcze tylko do 31 grudnia 2013 r.).

O ile jednak dotychczasowe prace nad tym projektem zostały ocenione pozytywnie, o tyle zupełnie inaczej sprawa przedstawia się z projektem e-posterunek, który od 2007 roku pochłonął 19 mln złotych, lecz dalej nie osiągnął wymaganej funkcjonalności. Co więcej, działał z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Poniżej fragment raportu NIK dotyczący e-posterunku:

NIK ocenia negatywnie planowanie i realizację projektu e-posterunek oraz stan wdrożenia tego narzędzia teleinformatycznego w jednostkach organizacyjnych Policji. W całym okresie objętym kontrolą nie były prowadzone rzetelne i zgodne z przepisami prawa prace planistyczne, mające na celu określenie wymagań dla nowo budowanego narzędzia teleinformatycznego oraz warunków jego wdrożenia do praktyki policyjnej. Budowana od 2007 r. aplikacja, na której wytworzenie i doposażenie w sprzęt dostępowy wydatkowano łączną kwotę 19 371,9 tys. zł, nie została dotychczas wdrożona do praktyki policyjnej i była tylko sporadycznie wykorzystywana. Planowany termin produkcyjnego uruchomienia e-posterunku we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji do końca czerwca2011 r. nie został dotrzymany, a znaczna część zakupionych funkcjonalności tej aplikacji nie została dotychczas w ogóle uruchomiona i udostępniona do wykorzystania policjantom i obywatelom, co należy uznać za niegospodarne. Kierownictwo KGP i właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Komendy nie dysponowało rzetelną wiedzą na temat stanu wdrożenia tego przedsięwzięcia w jednostkach organizacyjnych Policji,ani w zakresie finansowych, prawnych i technicznych możliwości pełnego wykorzystania zakupionego narzędzia teleinformatycznego w jednostkach organizacyjnych Policji.NIK negatywnie ocenia również zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w e-posterunku. Wyniki kontroli wykazały, że eksploatacja tego systemu była prowadzona nielegalnie, tj. z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, co stworzyło zagrożenie dla integralności, poufności i rozliczalności danych osobowych obywateli i funkcjonariuszy

Co ciekawe, KGP planowała przeznaczyć na rozwój E-posterunku (budowa centralnej bazy danych postępowań i zdarzeń drogowych) kolejne 15 mln złotych.

Z pełnym raportem zapoznacie się tutaj.