NIK: wszystko nie tak z tym CEPiK-iem

Najwyższa Izba Kontroli ujawniła raport z kontroli dotyczącej budowy systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, za okres od stycznia 2000 roku do czerwca 2004 roku. Wnioski są bardzo niekorzystne dla podmiotów zaangażowanych w budowę CEPiK-u. NIK negatywnie oceniła praktycznie wszystko - przyjętą koncepcje budowy systemu, wybór wdrażanego przez Softbank rozwiązania, wydatkowanie środków. MSWiA oraz Infovide odpierają zarzuty twierdząc, że raport NIK jest nierzetelny, tendencyjny i przygotowany z naruszeniem ustawy o działalności Najwyższej Izby Kontroli.

W swoim raporcie NIK szczególnie negatywnie ocenia udział firmy Infovide w projekcie budowy systemu CEPiK. Zdaniem kontrolerów już sam wybór tej spółki jako dostawcy dokumentacji technicznej i usług nadzoru technicznego, przeprowadzono z naruszeniem ustawy o zamówieniach publicznych. NIK otwarcie sugeruje, że uchybienia mogą wskazywać na "występowanie mechanizmów korupcyjnych". Zarzuty izby dotyczą także wypłacania Infovide części wynagrodzenia za nadzór autorski nad projektem w okresie gdy de facto nie prowadzono (Softbank) żadnych prac związanych z budową CEPiKu (lipiec - październik 2003).

Oburzone MSWiA wskazuje z kolei na szereg uchybień w "nieobiektywnym, a wręcz tendencyjnym raporcie NIK", który w znacznej części jest niezgodny z pokontrolnymi protokołami. Stanowisko w sprawie przedstawiło także Infovide. "Raport NIK został przygotowany powierzchownie i z naruszeniem ustawy o NIK, a zawarte w nim zarzuty są błędne i w wielu przypadkach niezrozumiałe. Wynika z niego również, że kontrolerzy NIK nie uwzględnili w trakcie kontroli wszystkich dokumentów i okoliczności związanych z naszą pracą. Po pierwszych doniesieniach mediów dotyczących tej sprawy zwróciliśmy się z oficjalną prośbą o udostępnienie opinii biegłego, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Prezes NIK, mimo posiadanych uprawnień, odmówił nam wglądu do treści dokumentu bez podania konkretnej przyczyny. Rozważamy wszelkie możliwe działania prawne w celu ochrony dobrego imienia Infovide" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu firmy.


Zobacz również