NTP - czas pod kontrolą

Wspólną cechą właściwie wszystkich komputerów używanych w domach jest niedokładność zegara systemowego - większość z nich spóźnia się lub spieszy. W dodatku każdy użytkownik ustawia swój zegarek według samodzielnie wybranego źródła. Jeśli chcesz, aby wszystkie komputery w sieci LAN wyświetlały jedną godzinę, zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Wspólną cechą właściwie wszystkich komputerów używanych w domach jest niedokładność zegara systemowego - większość z nich spóźnia się lub spieszy. W dodatku każdy użytkownik ustawia swój zegarek według samodzielnie wybranego źródła. Jeśli chcesz, aby wszystkie komputery w sieci LAN wyświetlały jedną godzinę, zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Wszystkie "profesjonalne" systemy Microsoftu (Windows 2000, Windows XP Professional, o Windows Server 2003 nie wspominając) zawierają gotowy serwer czasu. Jego uruchomienie wymaga kilku prostych czynności.

1. Należy użyć narzędzia do edycji rejestru systemowego - kliknij menu Start | Uruchom i wpisz regedit. Pojawi się okno, w którym możesz zmienić dowolny element rejestru Windows - podczas modyfikowania jakiejkolwiek wartości zalecamy szczególną ostrożność, ponieważ błąd może spowodować poważne problemy w pracy komputera.

2. Teraz należy znaleźć klucz związany z serwerem czasu. W tym celu, korzystając z drzewa widocznego po lewej stronie okna, rozwijamy najpierw klucz "HKEY_LOCAL_MACHINE", następnie "SYSTEM", "CurrentControlSet", "Services", wreszcie "W32Time" oraz na końcu "Parameters".

3. Po odnalezieniu odpowiedniego klucza należy dodać nową wartość. Najpierw kliknij menu Edycja | Nowy | Wartość DWORD - na liście widocznej po prawej stronie Edytora rejestru pojawi się nowa pozycja. Nazwij ją LocalNTP.

NTP - czas pod kontrolą

W Polsce działa aż siedem serwerów czasu, wchodzących w skład międzynarodowej sieci NTP. Aby z nich skorzystać, jako adres NTP należy podać wartość pl.pool.ntp.org.

4. Ostatnią modyfikacją w rejestrze będzie zmiana wartości parametru LocalNTP - kliknij ją prawym przyciskiem myszy, wybierz Modyfikuj oraz zmień cyfrę 0 na 1. Serwer NTP w systemie Windows zacznie działać dopiero po ponownym uruchomieniu komputera.

Użytkownicy starszych wersji Windows, czyli 95/98/NT, będą musieli skorzystać z zewnętrznych aplikacji oferujących usługę NTP, np. z bezpłatnego AboutTime, dostępnego pod adresemhttp://www.arachnoid.com/lutusp/ftp/abouttime_nomsie.exe .

Jeśli w twojej sieci lokalnej działa już serwer NTP, to do synchronizacji czasu możesz wykorzystać funkcję pobierania czasu z Sieci. Będzie ona widoczna w menu zegara systemowego, gdy na karcie Czas z Internetu zaznaczysz opcję Synchronizuj automatycznie oraz podasz adres IP komputera świadczącego usługę NTP.

NTP a Linux

Jeśli chcesz uruchomić serwer NTP w Linuksie, musisz się zaopatrzyć w zestaw ntp odpowiedni do twojej dystrybucji. My omówimy instalację na przykładzie Fedora Core 4.

1. Znając adres, pod którym znajduje się zestaw, wydaj w konsoli polecenie wgetftp://rpmfind.net/linux/fedora/core/4/SRPMS/ntp-4.2.0.a.20040617-8.src.rpm .

2. Gdy ntp jest już na twoim dysku, możesz przystąpić do jego instalacji - w tym celu wydaj polecenie rpm -i ntp, gdzie ntp jest nazwą pobranego wcześniej pliku.

3. Teraz możesz już rozpocząć edycję pliku konfiguracyjnego serwera czasu. W tym celu wydaj polecenie #pico /etc/ntp.conf#. Najlepszym rozwiązaniem będzie usunięcie całej zawartości pliku oraz

wpisanie:

driftfile /var/db/ntp.drift

NTP - czas pod kontrolą

Poprawnie skonfigurowana i działająca usługa synchronizacji czasu w Windows XP.

4. Teraz warto zmodyfikować ustawienia swojej dystrybucji w spo-sób, który wymusi synchronizację czasu podczas uruchamiania systemu. Najpierw należy wydać polecenie pico /etc/ntp.conf, po czym powinieneś dodać na końcu wiersz ntpdate_enable="YES". Teraz już spokojnie możesz zrestartować komputer, a potem nastąpi pierwsza synchronizacja.

Po uruchomieniu serwera NTP w systemie operacyjnym Linux wszystkie komputery z sieci lokalnej będą mogły synchronizować z nim ustawienia zegara systemowego.

Jeżeli w twojej sieci LAN inni również korzystają z systemu operacyjnego Linux i chcesz, aby synchronizowali ustawienia daty i godziny za pośrednictwem uruchomionego wcześniej serwera NTP, wykonaj wszystkie wymienione wyżej czynności, zmień jedynie zawartość pliku konfiguracyjnego w punkcie 3. na następującą:

driftfile /var/db/ntp.drift

Oczywiście adres 10.10.10.1 zastąp numerem IP serwera czasu w twojej sieci LAN.