NVidia dla grafików 3D

NVidia wspólnie z firmą Alias|Wavefront opracowały plug-in Cg do programu graficznego Maya 4.5. Pozwala on na wykorzystanie funkcji sprzętowej akceleracji zaawansowanych procesów przekształceń graficznych, które obsługują układy graficzne amerykańskiego producenta.

Plug-in Cg pozwala m.in. na prowadzanie skomplikowanych operacji cieniowania obiektów w czasie rzeczywistym. Cg znane jest również pod nazwą HLSL (High Level Shading Language). Jest to język programowania pozwalający programistom i grafikom na tworzenie w prosty sposób efektów obsługiwanych sprzętowo przez procesory NVidii. Plug-in działa z oprogramowaniem DirectX oraz OpenGL.

Nowy plug-in dostępny jest bezpłatnie pod następującymi adresami:http://www.aliaswavefront.com/maya/plugins/ ,http://developer.nvidia.com ,http://www.cgshaders.org .