Na co liczą Litwini

Litwini po wejściu do Unii Europejskiej spodziewają się przede wszystkim poprawy sytuacji na rynku pracy i przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego.

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez TNS Gallup, największe obawy Litwinów związane z akcesją europejską to wzrost cen, problemy w rolnictwie i pogorszenie sytuacji osób w wieku emerytalnym.

47,5% ankietowanych za najważniejszą korzyść uznało możliwość pracy w innych krajach UE, 42,5% spodziewa się zmniejszenia bezrobocia, a jedna trzecia liczy na wzrost gospodarczy.

Natomiast ponad połowa respondentów (54,4%) obawia się wzrostu cen po przystąpieniu Litwy do Unii Europejskiej, 32% problemów w rolnictwie, a jedna piąta pogorszenia sytuacji emerytów.

Jedna trzecia ankietowanych nie wie, że w przyszłym roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego i tylko jedna czwarta wie o przygotowywanym przez Konwent Europejski projekcie konstytucji europejskiej.