Na co pójdą bankowe budżety IT?

Poprawa zarządzania kontaktami z klientem i generalne zwiększenie inwestycji w nowe technologie w celu dostarczania konkurencyjnych usług to według Deloitte dwa najważniejsze kierunki inwestycji informatycznych dokonywanych przez banki.

Deloitte przedstawił Światową Prognozę dla Branży Bankowej w której nakreślił 10 najważniejszych zadań stojących przed bankami w roku 2004. Dwa z nich szczególnie dobrze plasują się w obszarze zainteresowań szefa działu IT: poprawa systemów zarządzania kontaktami z klientem i zwiększenie - generalne - wydatków na nowe technologie.

Według analityków Deloitte, obecnie poziom satysfakcji klientów banków jest wyjątkowo niski. Deloitte ocenia, że rocznie koszt odejścia klientów od banków sięga w całej branży 15 mld USD. Dodajmy, że według Celent Communications, w 2003 roku przeciętny Amerykanin wydał 3,5 tys. USD na usługi finansowe, ale tylko 1 tys. z tej kwoty trafiał do banków. Banki starają się zatem zidentyfikować najlepszych klientów aby lepiej dostarczać im produkty i usługi. Wiele banków ma z tym jednak kłopot ze względu na słabej jakości, pośpieszne wdrożenie systemu CRM w czasach boomu internetowego.

Zobacz również:

  • Które banki mają najczęściej awarie w 2021 roku?

Drugi wyróżniony z prognozy element - zwiększenie inwestycji w bankową informatykę - stanowi zdaniem analityków Deloitte wymóg, aby bank pozostał konkurencyjny. W imię redukcji kosztów na przestrzeni ostatnich lat cięto wydatki na technologię. Tymczasem budżety IT powinny zostać odmrożone, ponieważ, jak podkreśla Deloitte, to nowe technologie stanowią o oszczędnościach, poprawie wydajności i wzmocnieniu inicjatyw przynoszących zysk.

Inny raport, przedstawiony przez Tower Group przewiduje, że światowe wydatki na informatykę instytucji finansowych miały wynieść w ub. roku 337 mld USD, z czego 74% przeznaczone miało być na utrzymanie i unowocześnienie istniejących systemów. Nieco ponad jedna czwarta inwestycji w roku 2003 przeznaczana więc była na nowe projekty. Te ostatnie można podzielić na dwa typy: projekty mające wypełnić nowe zobowiązania prawne (np. w zakresie prywatności, sprawozdawczości, itp.), oraz służące poprawie procesów biznesowych.