Na czym zarabiają ISP?

Wraz ze wzrostem sieciowej populacji w Europie dostawcy usług internetowych zwiększają obroty, a podstawowym źródłem ich dochodów jest handel elektroniczny i reklama.

Według ostatniego raportu opublikowanego przez firmę Datamonitor, zachodnioeuropejscy dostawcy usług internetowych będą w 2001 r. czerpać zyski przede wszystkim z handlu elektronicznego i reklamy stanowiących odpowiednio: 26 i 25% ich obrotów. Podłączanie do sieci i obsługa kont pocztowych będzie tworzyć 22% globalnych obrotów sieciowych dostawców, usługi subskrypcyjne 16%, pomoc online 3%, a w pozostałych 8% znajdzie się wynajem i dzierżawa przestrzeni dyskowej i zyski z transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem stron WWW. Datamonitor przewiduje też, że obniżki kosztów dostępu do Internetu zwiększą konkurencję na rynku providerskim, co zmusi dostawców do poszukiwania innych źródeł dochodu.

Raport przewiduje także, że do 2004 r. 43% zachodnioeuropejskich gospodarstw domowych będzie posiadało dostęp do Internetu, o 8% więcej w porównaniu z rokiem bieżącym. Większy wzrost "usieciowienia" będzie zauważalny w krajach, które dzisiaj pozostają nieco w tyle. Przykładowo, w br. w Hiszpanii rynek internetowy wzrośnie o 85%, czyli trzykrotnie więcej niż np. w Szwecji, gdzie liczba obywateli mających dostęp do sieci zwiększy się o 28%. W Szwecji jednak już dzisiaj serfuje 40% obywateli, a w Hiszpanii tylko 18%.