Na fali wideo

Program Videowave Movie Creator służy do cyfrowego montażu filmów i nagrywania ich na płyty CD i DVD. Podstawową cechą narzędzia są trzy tryby edycji, które różnią się między sobą stopniem automatyzacji.

W trybie Cinemagic można tworzyć sekwencje wideo, upiększając je podkładem dźwiękowym lub muzycznym. Oprogramowanie samoczynnie przejmuje wszystkie czynności edycyjne, synchronizuje obraz z muzyką, a także dodaje efekty i przejścia między ujęciami.

Tryb Storybuilder prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces montażu wideo. Na podstawie gotowych szablonów pozwala wstawiać tytuły, przejścia, podkład muzyczny i napisy końcowe.

W ostatnim z trybów, Storyline, użytkownik musi samodzielnie tworzyć wszystkie wymienione elementy. Videowave Movie Creator działa w środowiskach Windows 98/Me, 2000 i XP.