Na wypadek katastrofy...

Rządy Stanów Zjednoczonych i Japonii zwróciły się do ekspertów z prośbą o opracowanie rozwiązań, które zapewniłyby priorytetowe przesyłanie informacji w Internecie w sytuacjach kryzysowych.

Rządy Japonii i Stanów Zjednoczonych poprosiły ekspertów zajmujących się Internetem o przygotowanie technologii, która pomogłaby w priorytetowym traktowaniu transferu informacji związanych z sytuacjami kryzysowymi. Podobne rozwiązania istnieją np. w systemach telefonii publicznej. International Emergency Preparedness Scheme (IEPS), chociaż jest przygotowywany dla instytucji rządowych, pozwoli na wdrożenie planów awaryjnych, związanych z różnego rodzaju zagrożeniami także w firmach korzystających z sieci opartych na protokole IP. Pomysł wprowadzenia takich usług był w marcu rekomendowany przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną reprezentującą 189 krajów.

Koncepcje opracowane przez przedstawicieli japońskiego i amerykańskiego rządu zostały przedstawione podczas ostatniego spotkania organizacji Internet Engineering Task Force (IETF). Przygotowane rozwiązania zakładają m.in. oznaczanie pakietów przesyłanych przez sieć jako "emergency communications" - pakiety takie miałyby najwyższy priorytet przy transmisji danych. Korzystanie z Internetu udostępniłoby również rządowym agencjom dodatkowe specjalne usługi, łącznie z priorytetową pocztą elektroniczną i przeglądaniem stron. Rząd Stanów Zjednoczonych pragnąłby uzyskać też możliwość posługiwania się systemami instant messaging, interaktywnym transferem audio i wideo oraz bazami danych, korzystanie z których miałoby być również traktowane priorytetowo. System IEPS uzyskał poparcie wielu amerykańskich firm telekomunikacyjnych m.in. AT&T, WorldCom, Comsat, Cisco i Sprint.

Japończycy chcą uzyskać podobne usprawnienia dla swego systemu IAA (I Am Alive), stworzonego po trzęsieniu ziemi w r. 1995. System ten pozwala obywatelom Japonii na wprowadzanie danych o własnym bezpieczeństwie i odnajdywanie informacji na temat członków rodziny w razie klęsk żywiołowych. Z usług IAA można korzystać przez telefon, fax lub komputer PC - wiadomości są przesyłane Internetem i przez łącza satelitarne, po czym trafiają do bazy danych.

Kolejne dyskusje na temat IEPS mają być prowadzone podczas grudniowego spotkania IETF w San Diego.


Zobacz również