Na żywo


Google Calendar Quick Add

Przeglądarka Firefox (a także Flock) ma do dyspozycji kilka przydatnych dodatków (kiedyś zwanych rozszerzeniami), które ułatwiają korzystanie z usługi Kalendarz Google. Jednym z nich jest Google Calendar Quick Add, którego działanie polega na tym, że z poziomu dowolnej strony internetowej możemy dodać jakieś wydarzenie do swojego terminarza.

Na przykład, gdy zobaczymy w serwisie informacyjnym wiadomość o jakimś ciekawym zdarzeniu, łatwo dodamy notatkę na ten temat - wymaga to jednak stałego zalogowania. Wiadomość jest umieszczana z bieżącą datą i godziną, zatem trzeba ją potem przenieść we właściwe miejsce, ale i tak jest to wygodne narzędzie.

Istotna uwaga techniczna: aby uruchomić program, należy użyć kombinacji [Ctrl ;], a gdy nie zadziała, można się posłużyć kombinacją [Ctrl Shift ;]. Ponadto polecenie uruchomienia jest dostępne w menu przeglądarki, ale oczywiście skrót jest znacznie wygodniejszy.

Informacjehttps://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/2405

TimeSpaceMap - atlas historyczny

Na żywo

Interfejs z transmisją można oglądać na prywatnej stronie w serwisie Yahoo! Live, a także zagnieździć go w swoim blogu.

TimeSpaceMap to powstały ostatnio serwis społecznościowy, który można nazwać atlasem historycznym. W chwili obecnej liczy prawie 300 haseł, a każdy zainteresowany użytkownik (znający angielski, dodajmy) może wnosić swój wkład, dopisując do bazy wydarzenia i ich umiejscowienie w czasie i przestrzeni - podobnie jak w Wikipedii. Mapę z konkretnym wydarzeniem można zagnieździć w swoim blogu. Oczywiście oglądanie atlasu w samym serwisie pozwala na więcej, ponieważ mamy tam wyszukiwarkę i opisy.

Całość na razie nie jest jeszcze zbyt użyteczna, informacji jest stosunkowo niewiele i są nieco zdawkowe. Ponadto tłem wprowadzanych haseł są współczesne mapy pochodzące z Google Maps, a nie mapy aktualne w chwili, gdy dane wydarzenia miały miejsce (jak np. w tradycyjnych atlasach historycznych wydawanych jako książki). Niemniej jednak pod względem zamysłu nieźle się zapowiada, ale zobaczymy, oczywiście, na ile wystarczy energii i entuzjazmu uczestnikom przedsięwzięcia.

Informacjehttp://www.timespacemap.com/home.htm

Humyo - klient do składnicy plików

Na żywo

Interfejs dodatku Quick Add sprowadza się do prostego pola tekstowego, a także możliwości wybierania kalendarza, gdy masz ich kilka.

W poprzednim numerze PCWK wspomnieliśmy o bezpłatnej składnicy plików Humyo, która oferuje 30 GB miejsca na serwerze, w tym 25 GB na pliki multimedialne, a 5 GB na dokumenty. Jeszcze jesienią ubiegłego roku można było pobrać specjalny program kliencki, który jednak funkcjonował wadliwie i został na pewien czas wycofany. Nowa wersja klienta pojawiła się na początku lutego. Obecnie użytkownik może synchronizować za jego pomocą pliki lokalne z dokumentami na serwerze. Po zainstalowaniu programu w systemie pojawia się wirtualny napęd, widoczny w Eksploratorze Windows. Aplikacja pozwala przenosić pliki podobnie, jak między napędami w lokalnym komputerze. To dobre rozwiązanie dla osób, którym nie zależy na automatycznej synchronizacji, obejmującej cały folder Moje dokumenty (na dodatek przenosi go uprzednio do folderu humyo.store, usuwając oryginał). Aby zrezygnować z takiego rozwiązania, wystarczy usunąć opcję synchronizacji po uruchomieniu programu klienckiego.

Wadą programu jest obecnie tworzenie bardzo dużego pliku dziennika humyo.log (po pewnym czasie nawet kilka gigabajtów!) i niezbyt dobre gospodarowanie pamięcią - autorzy pracują nad poprawkami.

Informacje http://www.humyo.com

iPaper - elektroniczny papier

Na żywo

Zdawkowość informacji to na razie podstawowa ułomność TimeSpaceMap, ale serwis ten ma duży potencjał do zagospodarowania.

W ubiegłym roku w Internecie pojawił się serwis społecznościowy Scribd, w którym można umieszczać dokumenty zapisane w rozmaitych formatach, jak DOC, ODT, PDF, TXT. Są one następnie przetwarzane na format flashowy i tak wyświetlane w specjalnym interfejsie.

W lutym Scribd wprowadził udoskonaloną wersję formatu o nazwie iPaper, a także nieco zmieniony interfejs, w którym są trzy tryby wyświetlania dokumentów (np. inaczej pliki pochodzące z Worda, a inaczej slajdy z PowerPointa). Czytelnik ma bezpośredni dostęp do kodów, za pomocą których może zagnieździć dokument na dowolnej stronie internetowej lub przesłać odnośnik do dokumentu innej osobie, korzystając z prostego klienta poczty.

Tak jak poprzednio, mamy do dyspozycji system nawigacyjny, wyszukiwarkę ciągów znaków, możliwość wyświetlenia dokumentu w całym oknie przeglądarki, powiększania obrazu na ekranie i drukowania dokumentu. Sam klient iPaper umieszczany na stronie jest niewielką i lekką aplikacją, działającą we wszystkich przeglądarkach.

Informacje http://www.scribd.com