Nadal krucho z kapitałem vc dla nowych technologii

Według firmy analitycznej Tornado Insider w 2003 roku finansowanie nowych technologii kapitałem typu venture w Europie sięgnęło 2,5 mld EUR, środki te trafiły do 599 firm (rok wcześniej - 4,9 mld EUR trafiło do 743 firm).

W porównaniu z rokiem ub. oznacza to dramatyczny spadek: w 2002 do firm trafiło 4,9 mld EUR w postaci 743 umów o finansowaniu. Jednocześnie Tornado Insider twierdzi, że spadkowy trend inwestycji vc w firmy technologiczne, utrzymujący się od III kwartału 2000 roku został w 2003 roku zahamowany. Początek ub. roku był bardzo słaby: w I kwartale przekazano 565 mln EUR, aż o 45% mniej niż w IV kwartale 2002 roku. To największy kwartalny spadek jaki kiedykolwiek odnotowało Tornado Insider Research. Firma uważa jednak, że były to ostatnie podrygi recesji na europejskim rynku funduszy vc. Każdy kolejny kwartał przynosił bowiem poprawę w stosunku do poprzedniego. To pierwszy poważny trend wzrostowy od 30 miesięcy. Optymizm Tornado Insider wydaje się jednak przesadzony, jeśli spojrzeć na wielkość tych kwartalnych wzrostów: w II kwartale 2003 wyniósł 4,4%, w III kw. - 1,7%, a w IV kw. - 15,4%.

Ciągle mało "pierwszaków"

W 2003 roku w pierwszej rundzie finansowania uczestniczyło 126 firm technologicznych - w sumie na kwotę 407 mln EUR (16,6% całości finansowania vc w ub. roku). O ile inwestorzy nadal obawiają się nowych inwestycji woląc dopieszczać przedsięwzięcia rozpoczęte wcześniej, spadek wyhamował. O ile w 2000 roku w pierwszej rundzie finansowania przekazano 34,7% wszystkich kapitałów vc, w 2001 - 24,7%, a w ub. - 17,5%.

Zobacz również:

  • Koniec z lampami. Świecić w domu będą rośliny

Czołówka bez zmian

Najwięcej inwestycji dokonało się w Wielkiej Brytanii (843 mln EUR), czyli 34,5% wszystkich technologicznych inwestycji vc. Spadek tego udziału wyniósł w porównaniu z ub. rokiem zaledwie 1 punkt proc. Niemcy podobnie jak przed rokiem miały 16-proc. udział w inwestycjach vc, Francja nieznacznie swój udział zwiększyła z 10,5% do 12,1%, Szwecja utrzymała na poziomie ok. 7% a Szwajcaria - ok. 6%. W I rundzie finansowania układ jest już inny: 42% "wzięły" firmy z Wielkiej Brytanii, 16% - firmy z Francji, 13% - z Niemiec, a po ok. 7% - firmy belgijskie i duńskie.

Biotechnologie przed oprogramowaniem i telekomunikacją

Podobnie jak w poprzednich latach największym zainteresowaniem inwestorów cieszą się nowe firmy biotechnologiczne i medyczne. Inwestycje w tym obszarze wyniosły 929 mln EUR, czyli 38% całej ubiegłorocznej puli (rok wcześniej 26%). Były to zarazem największe inwestycje - średnia wyniosła 5,8 mln USD. Drugie miejsce, podobnie jak przed rokiem zajęli producenci oprogramowania, przyciągając w sumie 548 mln USD (22,4% całej puli, rok wcześniej 24,5%). Co ciekawe, w roku ub. zawarto więcej umów o finansowanie z firmami zajmującymi się oprogramowaniem niż z firmami z sektora nauk medycznych i biologicznych (181 wobec 154). Nastąpił za to wyraźny spadek w inwestycjach w firmy sektora technologicznego - do 5,5% z 12,5% w 2002 roku (na łączną kwotę 135 mln EUR).