Nadążyć za transformacją

Według badania opublikowanego przez Business Performance Management Forum i webMethods, kadra zarządzająca jest niezadowolona z możliwości swoich firm do przeprowadzania zmian.

Większość badanych zgadza się, że IT odgrywa strategiczną rolę w realizowaniu tych potrzeb, ale wskazuje też, że często nie nadąża za potrzebami biznesu. Ze względu na te ograniczenia stają wobec trudności w określaniu rodzącego się ryzyka czy okazji, utrudnia to także odróżnienie się od konkurencji.

Raport "Przyspiesz tempo swoich zmian: alert dla przedsiębiorstw" opiera się na sondzie wśród 320 dyrektorów z różnych gałęzi przemysłu i usług. Badanie określa w jaki sposób przedsiębiorstwo jest w stanie dokonać wyróżniającej je od konkurencji zmiany. Trzy elementy wymagają zdaniem autorów raportu szczególnej uwagi:

@ dostęp do ważnych, dostarczanych w czasie rzeczywistym informacji biznesowych

@ możliwość adaptowania i modyfikowania najważniejszych procesów i szybsze dostarczanie aplikacji w celu osiągania przewagi konkurencyjnej

@ zdolność IT do dotrzymywania tempa zmian i kreowania wartości biznesowej.

Tymczasem, tylko około 30% respondentów uważa, że posiada możliwości częstego wglądu w podawane w czasie rzeczywistym dane na temat operacji i procesów biznesowych.

Jedna trzecia wszystkich badanych dyrektorów i trzy czwarte badanych dyrektorów wielkich firm o dochodach ponad 500 mln USD twierdzi, że ich organizacja w niedostatecznym stopniu jest przygotowana do dokonywania zmian. 45% z nich uważa, że ich departamenty informatyczne mają poważne kłopoty w dotrzymywaniu tempa zmian, potrzebnych biznesowi, albo wręcz w ogóle go nie dotrzymują.

Średnio 40% wszystkich najważniejszych procesów biznesowych w firmie potrzebuje jakiejś poprawy pod względem informatycznym. W większych firmach jest to nawet 45%. Zdaniem co czwartego ankietowanego ponad 60% procesów jest zepsuta i potrzebuje poprawy od strony IT.

Według opinii dwóch trzecich respondentów, a w większych firmach - trzech czwartych - IT odgrywa ważną rolę w wyróżnianiu się na rynku. Tylko 10% badanych (5% w większych firmach) uważa, że IT nie jest ważne w procesie wyróżniania się na rynku.

Zarządzający oczekują od IT, że w większym stopniu będzie opierało się w swoich działaniach na myśleniu strategicznym, a podejmowane działania będą lepiej zintegrowane z kierunkiem działania całej firmy. Z najczęściej powtarzanych opinii autorzy raportu złożyli "IT Dresam Team". Powinien on 1) być elastyczny i aktywny w dostarczaniu aplikacji biznesowych, 2) pamiętać o wydajności, 3) rozumieć strategiczne potrzeby biznesowe, 4) podejmować inicjatywy i dostarczać pomysły innowacji.

Badani poproszeni zostali też o ustosunkowanie się do kwestii SOA (service-oriented architecture). Ankietowani dyrektorzy pokładają w niej nadzieje: 64% badanych liczy, że SOA będzie ważnym czynnikiem przemiany firmy w organizację lepiej reagującą na rynkowe sygnały. Wdrożeń SOA nie jest zbyt wiele, zwykle są one zaplanowane albo przynajmniej dyskutowane, natomiast tylko 14% badanych (7% w dużych firmach) nie zamierza wdrożyć SOA.