Nadchodzi finansowy matriarchat

Mężczyźni już wkrótce przestaną pełnić swoją tradycyjną rolę zarządców rodzinnych budżetów - twierdzą autorzy raportu National Savings and Investments.

Pół wieku temu kwestia finansów gospodarstw domowych pozostawała całkowicie w gestii mężczyzn. Do 2020 roku więcej pań niż panów będzie miało ostateczny głos w kwestii decyzji finansowych dotyczących domu, zaś do roku 2030 aż 40% kobiet będzie zarabiało więcej niż mężczyźni, wobec 14% obecnie.

Z raportu przygotowanego na podstawie badań brytyjskiego rządu i ankiet przeprowadzonych przez Future Foundation wynika, że w 2020 roku nastąpi zmiana i to kobiety będą zarządzały domowymi finansami i inwestycjami. Wśród ankietowanych kobiet w wieku 16-24 lata aż 27% chciałoby w przyszłości zostać głównymi żywicielami rodzin. W tym roku w co piątym brytyjskim gospodarstwie domowym to mężczyźni podejmowali najważniejsze decyzje finansowe.

Kobiety zaczynają mieć przewagę nad mężczyznami w kwestiach takich jak wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe, co z czasem będzie musiało przełożyć się na wyższe zarobki.