Nadchodzi rewolucja w biznesowej Javie

Firma Sun Microsystems przebudowuje swoją platformę aplikacji biznesowych J2EE (Java 2 Enterprise Edition). Jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku jej użytkownicy będą mieli okazję zapoznać się z nowym, referencyjnym serwerem aplikacji opartym na platformie Java EE 5, wykorzystującej nowe komponenty biznesowe EJB 3 (Enterprise Java Beans), warstwę prezentacyjną JSF 1.2 (JavaServer Faces), odświeżone serwisy webowe i wiele innych nowości.

Nadchodzi rewolucja w biznesowej Javie
Głównym założeniem towarzyszącym powstawaniu piątej wersji Java Enterprise Edition jest ułatwienie deweloperom pracy przy tworzeniu aplikacji biznesowych. Większość uciążliwych operacji, takich jak na przykład XML-owe deskryptory klas biznesowych, wymaganych w poprzednich wersjach J2EE, została wyeliminowana lub jest opcjonalna. Duża część ułatwień została uzyskana dzięki wykorzystaniu adnotacji znanych z piątej wersji J2SE (Java 2 Standard Edition), które znalazły zastosowanie między innymi przy definiowaniu i używaniu usług webowych, tworzeniu komponentów EJB, mapowaniu klas Javy na XML bądź relacyjne bazy danych, ustalaniu zewnętrznych zależności, czy też parametrów "deploymentu".

Do głównych technologii wchodzących w skład platformy JEE 5 należą:

- Enterprise JavaBeans (EJB) 3.0;

- Java Persistence API;

- JavaServer Faces 1.2;

- Web Services Metadata for the Java Platform 1.0;

- Java API for XML-Based Web Services (JAX-WS) 2.0;

- Java Architecture for XML Binding (JAXB) 2.0;

Więcej informacji:

- Java EE 5;

- Wprowadzenie do Java EE 5;

- Java EE 5 tutorial.

O programowaniu w Javie słów kilka

Eclipse jest dziś chyba najpopularniejszym narzędziem do pisania aplikacji w Javie. Najnowsza wersja, 3.1, wprowadza wiele zmian, z których najważniejszą wydaje się pełne wsparcie dla Javy 5.0. Kompilator Javy przeszedł pomyślnie testy TCK (Technology Compatibility Kit) i został uznany za zgodny z najnowszą wersją Javy. Oprócz tego oczywiście całe środowisko wspiera nowe elementy języka wprowadzone przez Tygrysa (czyli Javę 5.0). Warto tu choćby wspomnieć, że podpowiedzi działają obecnie z adnotacjami, enumeracjami i typami generycznymi. To samo dotyczy funkcji refaktoringu i wszystkich standardowych edytorów.

Więcej informacji: Pełne zaćmienie - Eclipse 3.1

NetBeans, czyli zintegrowane środowisko programistyczne dla Javy, prócz tworzenia programów desktopowych wspomaga użytkownika także przy budowaniu aplikacji biznesowych dla platformy Java 2 Enterprise Edition (J2EE), serwisów webowych, czy też programów dla urządzeń mobilnych z wykorzystaniem Java 2 Micro Edition (J2ME). Najnowsza, piąta wersja NetBeans posiada między innymi całkowicie nowy moduł do projektowania interfejsu użytkownika, wsparcie dla większej liczby serwerów J2EE oraz bardziej zaawansowaną obsługę CVS.

Więcej informacji: NetBeans 5.0 - godny konkurent Eclipse'a

EJB 3.0

Specyfikacja kolejnej wersji biznesowych komponentów EJB jest rozwijana przez Java Community Process, jako JSR-220. Pod koniec zeszłego roku prace nad nią weszły w fazę końcową. Projekt uzyskał status "proponowanego szkicu końcowego", a stąd już niedaleka droga do wersji finalnej, która ma ujrzeć światło dzienne wraz z zakończeniem prac nad całą platformą Java EE 5. Pomimo, że nie jest ona jeszcze ukończona, to w obecnej fazie API powinno być już stabilne, co jednak nie wyklucza wprowadzenia drobnych poprawek.

Głównym założeniem przy projektowaniu nowej wersji EJB było ułatwienie życia deweloperom. Każdy, kto kiedykolwiek budował aplikację przy użyciu EJB 2.x, wie, jak "nieprzyjazne" były one dla programisty.

Dzięki wprowadzonym w EJB 3 adnotacjom oraz znacznemu uproszczeniu budowy obiektów biznesowych, projektowanie aplikacji klasy enterprise bazujących na nowej specyfikacji powinno się stać się dużo wygodniejsze i szybsze. Chętnym do wypróbowania nowej technologii można polecić jeden z wymienionych w artykule serwerów aplikacji, które dają możliwość zapoznania się z EJB 3.

Więcej informacji:

- Enterprise JavaBeans 3.0;

- JBoss TrailBlazer;