Nadciąga boom inwestycji w bezpieczeństwo

META Group przedstawiła szacunki dotyczące inwestycji w bezpieczeństwo systemów informatycznych. Według analityków tej firmy, inwestycje te przejściowo wzrosną do 8 a nawet 12 procent budżetów IT.

Taki udział osiągną inwestycje w zagadnienia bezpieczeństwa w budżetach IT firm amerykańskich do 2006 roku; w przypadku Europy oraz Azji i Pacyfiku taka proporcja ma się ustalić do 2007 roku. Będą to jednak okresowe wzrosty wydatków na bezpieczeństwo. Od 2008 roku w USA odsetek ten powinien ustabilizować się na poziomie 5 – 8%, w Europie i regionie Azji i Pacyfiku stabilizacja na tym poziomie nastąpi rok później. Obecnie według oceny META Group średnio w budżecie IT na inwestycje w bezpieczeństwo stanowią 4%.

Według META Group, tempo wzrostu wydatków na bezpieczeństwo w Europie jest wolniejsze, przede wszystkim dlatego, że na Starym Kontynencie nie pojawiły się jeszcze dotąd równie restrykcyjne przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa informatycznego. Z kolei w regionie Azji i Pacyfiku sytuacja jest bardziej zróżnicowana, w niektórych krajach sytuacja jest porównywalna z USA, ale wypadkowa zbliża je ogółem do Europy.