Nadwyżka w unijnym budżecie

W 2003 roku budżet Unii Europejskiej zamknął się nadwyżką 5,47 mld euro. Zostanie ona podzielona między kraje członkowskie przez zmniejszenie ich wpłat do budżetu unijnego na rok bieżący. Polska również na tym skorzysta.

Jak ogłosiła Komisja Europejska, Niemcy, największy płatnik, będą miały zmniejszony wkład do tegorocznego budżetu unijnego aż o 1,2 mld euro (ich wpłata wyniesie 20 mld euro). Francja wpłaci mniej o 0,89 mld euro. Nowi członkowie Unii Europejskiej również skorzystają z nadwyżki. Polska wpłaci do kasy unijnej składkę mniejszą od planowanej o 67 mln euro, czyli 1,24 mld euro.

W 2003 roku niższe od planowanych były wydatki na pomoc regionalną (o 3,1 mld euro) i dopłaty do rolnictwa (o 0,44 mld euro). Zaś o 0,85 mld euro wyższe były wpływy do budżetu, dzięki wysokim karom nakładanym przez Komisję Europejską.

Nadwyżka budżetowa w UE w 2002 roku wyniosła 7,4 mld euro, w 2001 r. – aż 15 mld euro, a w 2000 r. 11,6 mld euro.