Nadzieja bankowców

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w marcu br. do najwyższego poziomu od pół roku.

Jak podał instytut badawczy Pentor, w marcu Pengab wzrósł o 7,8 punktu i osiągnął wartość 17,5 punktu. Do wzrostu przyczyniło się głównie ożywienie na rynku depozytów walutowych i poprawa sytuacji na rynku kredytowym.

Oczekiwania bankowców dotyczące stóp procentowych zmieniły się jedynie minimalnie w stosunku do lutowej edycji badania. Na koniec 2003 roku przewidywane uśrednione oprocentowanie kredytu lombardowego to 7,4%, redyskonta weksli – 5,9%. Zmalały natomiast oczekiwania co do inflacji – ankietowani przedstawiciele banków przewidują, że inflacja na koniec 2003 roku wyniesie 2,5% (spadek o 0,22 punktu procentowego w porównaniu z prognozami lutowymi).

Aż 43% bankowców negatywnie oceniło projekt reformy finansów publicznych przedstawiony przez ministra finansów Grzegorza Kołodko. Jedynie 12% respondentów oceniło ten projekt pozytywnie.

Wskaźnik Pengab został opracowany przez Pentor na podstawie sondażu przeprowadzonego w 202 placówkach bankowych w dniach 5-7 marca br.


Zobacz również