Nagroda dla Moore'a

Dokładnie 40 lat temu Gordon Moore sformułował twierdzenie, że ilość upakowanych na określonym fragmencie powierzchni półprzewodnika tranzystorów będzie wzrastać w sposób stały i przewidywalny. W związku z okrągłą rocznicą tego wydarzenia, Fundacja Marconiego zdecydowała się przyznać Moore'owi nagrodę za całokształt dokonań w dziedzinie półprzewodników.

W swej 31-letniej historii Fundacja wyróżniła w ten sposób tylko dwóch badaczy: twórcę współczesnej teorii informacji, wynalazcę pojęcia bitu, Claude'a E. Shannona oraz szefa działu badań Bell Laboratories, Williama O. Bakera. Trzeci będzie Gordon Moore, geniusz technologii, współzałożyciel firmy Intel. Oficjalna ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się 9. listopada 2005 roku.

Prawo Moore'a

Moore sformułował swoje prawo w 1965 roku ("Każdy rok to dwa razy więcej tranzystorów na jednostce powierzchni") i zmodyfikował je ("Każde dwa lata to dwa razy więcej tranzystorów na jednostce powierzchni) 10 lat później - w 1975 roku. Gdyby wyliczyć średnią z obu oszacowań, okaże się, że naprawdę nieźle opisuje ona rzeczywisty rozwój w dziedzinie układów scalonych.

Dla przykładu: pokazany światu w 1989 roku procesor i486 zawierał 1,2 miliona tranzystorów. Jego następca z 1993 roku, procesor Pentium, dysponował astronomiczną jak na owe czasy liczbą 3,1 miliona tranzystorów.


Zobacz również