Nagroda dla Wolnego Oprogramowania

Instytut Biometrii Medycznej Uniwersytetu w Tuebingen (Niemcy) otrzymał nagrodę specjalną w dziedzinie Wolnego Oprogramowania za badania przeprowadzone w ramach Inicjatywy Gospodarczej Badenii - Wirtenbergii.

Nagrodzono oprogramowanie, które symuluje dynamikę rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Fundatorem nagrody jest bwcon (baden wurttemberg connected). W przyszłości planowane jest wykorzystywanie nowego, modelowego systemu, do przewidywania epidemii typu SARS oraz do oceniania środków zaradczych pod kątem ich skuteczności.

Rozwiązanie to ma m.in. dostarczać informacji odpowiednim instytucjom i pomagać im w planowaniu w przypadku ataku bioterrorystycznego oraz umożliwiać podjęcie odpowiedniej reakcji na zdarzenia. Aktualnie oprogramowanie testowane jest w Instytucie Roberta Kocha. System rozwijany jest w ramch projektu UE i finansowany przez Federalne Ministerstwo Zdrowia i Bezpieczeństwa Społecznego.

Więcej informacji:

http://www.uni-tuebingen.de/modeling/Mod_EID_MODELREL_en.html


Zobacz również