Nagrywanie przy pomocy AudioScribe

Dzięki programowi AudioScribe firmy Charismac można bezpośrednio zgrywać lub konwertować pliki muzyczne.

Do tej pory AudioScribe sprzedawany był jako część całego pakietu Discribe służącego do nadzorowania wypalanie płyt CD, jednak obecnie program ten dostępny jest oddzielnie. Najnowszy produkt firmy Charismac Engineering pozwala użytkownikom na bezpośrednie nagrywanie na srebrny krążek plików muzycznych pochodzących z dowolnego urządzenia źródłowego takiego jak gramofon, magnetofon czy mikrofon. Oprogramowanie generuje niesformatowane pliki w formacie AIFF, które następnie mogą zostać przetworzone na cyfrową postać, odsłuchane jako standardowe ścieżki lub zgrane na płytę CD, a ponadto pozwala użytkownikowi na wybór automatycznej opcji nagrywania czy manualnego ustawienia połączeń pomiędzy poszczególnymi utworami. Podstawowa cena AudioScribe to 14,95 USD jednak firma Charismac poinformowała, że w promocji ich oprogramowanie można nabyć już za 9,95 USD.

www.charismac.com


Zobacz również