Najcenniejsze firmy

Według rankingu opracowanego przez A.T. Kearney i tygodnik Newsweek Polska, najcenniejsze w Polsce firmy to Telekomunikacja Polska, PKO BP oraz PZU.

Wartość pierwszej piątki rankingu (TP S.A., PKO BP S.A., PZU S.A., Pekao S.A. i Polkomtel) wynosi łącznie 91 mld zł. Natomiast cała setka firm uwzględnionych w rankingu to niemal połowa Produktu Krajowego Brutto Polski. W pierwszej dwudziestce, na kolejnych miejscach znalazły się ponadto: Polska Telefonia Cyfrowa, PGNiG, PTK Centertel, PKN Orlen, Bank Przemysłowo-Handlowy PBK, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Bank Handlowy w Warszawie, Metro AG Przedstawicielstwo w Polsce, PZU Życie, Bank Zachodni WBK, Browary Żywiec, KGHM Polska Miedź, Południowy Koncern Energetyczny, ING Bank Śląski, Kompania Piwowarska.

W pierwszej dwudziestce setki najcenniejszych polskich firm znalazło się 10 przedsiębiorstw o przewadze kapitału zagranicznego i 7 firm kontrolowanych przez skarb państwa. Zaś w całej setce znalazło się niewiele firm prywatnych, które zbudowały swoją wartość od zera, jak na przykład Agora (28. miejsce) czy Prokom (34 miejsce).

Przy opracowywaniu rankingu wzięto pod uwagę wartość kapitałów własnych przedsiębiorstwa. Do sporządzenia wyceny spółek niepublicznych użyto metody DCF - zdyskontowanych przepływów pieniężnych, w wycenie spółek giełdowych oparto się na uśrednionym kursie rocznym akcji danego przedsiębiorstwa. Dla firm, których dane były niepełne użyto metody porównawczej.