Najdziwniejsze klawiatury komputerowe

Klawiatury komputerowe bywają nie tylko mniej lub bardziej zaawansowane, ale także - jak dowodzą poniższe przykłady - mniej lub bardziej udziwnione.